ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד מרדכי ווייצמן :


בפני כבוד השופטת שוש שטרית

המאשימה:

מדינת ישראל

נגד

הנאשם:

מרדכי ווייצמן

בית משפט השלום לתעבורה באילת

החלטה

זוהי בקשת הנאשם לביטול פסק דין שניתן בהעדרו.

בעקבות בקשת הנאשם להישפט הוגש כנגדו כתב אישום בגין נהיגה ברכב ללא חגירת חגורת בטיחות, עבירה לפי תקנה 83 ב (א) לתקנות התעבורה.

הנאשם זומן כדין לדיון שנקבע ליום 25.3.2012 אולם לא התייצב. לבקשת המאשימה בהעדר התייצבות הנאשם ניתן פסק דין בו הוטל על הנאשם קנס בסך 500 ₪. לטענת הנאשם, ביקש להישפט ונדהם לגלות כי ניתן גזר הדין בהעדר. עוד טוען כי עיין בפרוטוקול הדיון וכי יש לו הסתייגויות לדברי המאשימה וכי הייתה לו אפשרות לשלם את הקנס המקורי בסך 250 ₪ ולא להישפט בהעדר. לבקשה לא צורף תצהיר תומך.

המאשימה מתנגדת לבקשה וטוענת כי גזר הדין כמו ההזמנה לדיון לפניו, נשלחו לכתובת אותה ציין הנאשם בבקשתו להישפט, המאשימה צרפה אישור על משלוח ההזמנה בדואר רשום לכתובת המדויקת של הנאשם ודי בכך כדי לראות בהמצאת ההזמנה לדיון כהמצאה כדין. עוד מוסיפה וטוענת המאשימה כי הנאשם לא הביא כל נימוק המצדיק אי התייצבות, לא טען כי לא קיבל את ההזמנה או לא ידע על מועד הדיון גם לא טען לעיוות דין נוכח תוצאות גזר הדין.

הוראת סעיף 130 (ח) ל חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב – 1982 קובעת כי בית המשפט רשאי לבטל את פס"ד אם נוכח שהייתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו של המבקש או שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.

הזמנת הנאשם לדיון : הוראות תקנות 43, 44 (א) לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד - 1974 מורות כדלקמן:
מיום 20.6.1990
תק' (מס' 3) תש"ן-1990
ק"ת תש"ן מס' 5274 מיום 18.6.1990 עמ' 730
הוספת תקנה 42א
הזמנה
"43. נשלחה במועד הודעה על בקשה להישפט לפי תקנה 42, תומצא לנאשם הזמנה למשפט לפי טופס 8ב שבתוספת.

חזקת
"44א. בעבירות תעבורה שעליהן חל סעיף 239א לחוק ובעבירות קנס רואים את ההודעה על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט, לענין עבירת קנס כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן."

אין חולק כי הזמנה לדיון שהיה קבוע ליום 25.3.2012 נשלחה לכתובת הנאשם כפי שציין בבקשתו להישפט ובהתאם להוראות הדין וההלכה בסוגיית המצאת זימון לדין בעבירות ברירת קנס. הנאשם מלא פיו מים באשר לזימונו ולמעשה לא טען כי לא קיבל את ההזמנה לדיון, יותר מכך הנאשם לא מעלה בבקשתו כל הסבר באשר להעדר התייצבותו למועד שנקבע גם אינו טוען לעיוות דין.

במצב דברים זה דין הבקשה להדחות. אין לאפשר מצב בו נאשם מתעלם מהליך אשר הוא עצמו החל בו. הנאשם ביקש להישפט, קיבל זימון לדיון לא התייצב. עיינתי בגזר הדין ולא מצאתי בנסיבות העניין חריגה מנורמת הענישה.

4. מכל האמור, הבקשה נדחית.

לפנים משורת הדין איני עושה צו להוצאות.

‏נתנה היום ‏י"ט סיון תשע"ב 09 יוני תשע"ב


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: מרדכי ווייצמן
שופט :
עורכי דין: