ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ירון פרטוק נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד השופטת אסתר הלמן
המערער
ירון פרטוק
נגד
המשיבה
מדינת ישראל

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים

פסק דין

1. המערער נדון בהעדרו בבית המשפט לתעבורה, בגין עבירה של נהיגה ללא חגורת בטיחות, עבירה בניגוד לתקנה 83ב(א) לתקנות התעבורה, ונקנס בסך של 300 ₪.

2. בקשה שהגיש המערער לבית המשפט קמא לביטול פסק הדין שניתן בהעדרו, נדחתה מן הנימוק שניתן לו יומו בבית המשפט והוא לא ניצלו. על כך הוגש הערעור שבפני, במסגרתו מבקש המערער לבטל את פסק הדין ולאפשר לו להישפט, בטענה כי יש לו הגנה טובה מפני האישום.

3. דין הערעור להידחות.

4. המערער הגיש בקשה להישפט, אולם לא התייצב לדיון שנקבע בעניינו.
בבקשתו לביטול פסק הדין, לא חלק על כך שהוא זומן לדיון, אך טען כי עקב "מצב משפחתי בעייתי" נבצר היה ממנו להתייצב לדיון. בהתייחס לנימוקי הגנתו, לא פירט המערער מאומה, פרט לטענה כללית לפיה הוא בטוח בצדקתו ובחפותו.

5. כידוע, סעיף 130(ח) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב - 1982 קובע שתי אמות מידה לביטולו של פסק דין שניתן בהעדר הנאשם:

"אמות המידה המנחות את בית המשפט בבואו להחליט בבקשה לביטול פסק דין קבועות בסעיף 130 (ח) לחסד"פ. הסעיף קובע שני טעמים המצדיקים ביטול פסק דין: קיום סיבה מוצדקת לאי התייצבותו של המבקש במשפטו או גרימת עיוות דין למבקש תוצאה מאי ביטול פסק הדין. התנאים אינם מצטברים. יוצא, שאם עלול להיגרם למבקש עיוות דין עקב נעילת שעריו של בית המשפט בפניו, בית המשפט ייעתר לבקשתו לביטול פסק דין גם אם אי התייצבותו נבעה מרשלנות גרידא. אולם, אם לא קיים חשש כאמור, נדרשת סיבה מוצדקת להיעדרות, ואם אין בידי המבקש סיבה כאמור, ידחה בית המשפט את בקשתו ...
נחזור ונזכיר בהקשר זה, כי בשלב הדיון בבקשה הסתיים ההליך הפלילי, המבקש הורשע ודינו נגזר. על מנת לשכנע את בית המשפט כי יש עילה טובה לביטול פסק הדין, ולהניע את גלגלי המערכת השיפוטית מחדש, האפשרות האחת היא, שהמבקש יראה כי יש נימוק של ממש לאי התייצבותו לדיון... יחד עם זאת, כאמור, גם בנסיבות אלה, אם מוכיח המבקש - וזו האפשרות השניה - שאי היעתרות לבקשתו עלולה לגרום עיוות דין, דין בקשתו להתקבל. כך לדוגמא, אם לא התייצב נאשם למשפטו עקב שיכחה גרידא אולם מבקשתו עולה באופן חד משמעי כי בתאריך שבו מיוחסת לו עבירת תנועה כלל לא שהה בתוך גבולות המדינה, בנסיבות אלה, החלטה שלא לבטל את פסק הדין תגרום למבקש עיוות דין שכן אין כל ספק כי דיון ענייני באישום היה מוביל למסקנה שיש לזכותו" (ראו רע"פ 9142/01, 4549/02, 4719/02, 4853/02, 8166/02 סוראיה איטליא ואח' נ' מדינת ישראל, (טרם פורסם"))" (רע"פ 10200/03 דביר שחוח נ' מדינת ישראל).

6. המערער לא הצביע בפני בית המשפט קמא על סיבה מוצדקת לאי התייצבותו במועד הדיון, שנקבע על פי בקשתו.
בהודעת הערעור כלל לא התייחס המערער לסיבה שבגינה לא התייצב בבית המשפט קמא, ובמהלך הדיון בערעור טען לראשונה, כי היה עם בתו בבית החולים. המערער הצהיר כי יגיש אסמכתא לאמור, אך לא המציא כל תיעוד המאשר את טענתו.

7. אף בנוגע לשיקול השני, החשש כי ייגרם למערער עיוות דין אם לא יבוטל פסק הדין, לא שוכנעתי כי קיים חשש כזה. המערער לא פירט בפני בית המשפט קמא מה הם נימוקי הגנתו וגם בהודעת הערעור לא טען דבר בעניין זה.

8. במהלך הדיון בערעור, טען לראשונה כי הואיל והוא נהג מונית, הרי בעת הסעת נוסעים בתוך העיר, היה פטור מלהיחגר בחגורת בטיחות. לדבריו, כאשר נעצר ע"י השוטרת, לא היה מודע לקיומה של תקנה 83(ג) לתקנות התעבורה, מאוחר יותר אחיו סיפר לו אודותיה ולכן ביקש להישפט.

אין בטיעוני המערער הסבר מדוע הדבר לא הועלה עד לשעת הדיון ונטען לראשונה בפני.

9. ב"כ המשיבה הפנה מנגד לדו"ח התנועה בו נרשם מפורשות, כי המערער נהג במונית כשהוא לבדו ברכב. בתגובת הנהג השיב המערער כי הוא נהג בתוך העיר במונית, כלומר, היה מודע לתקנה המתייחסת לנהיגה במונית בתוך העיר ולא חלק על כך שלא היו נוסעים במונית מלבדו.

10. לאור המפורט, ושעה שהמערער לא העלה גרסה עובדתית מפורשת וברורה המקימה לו הגנה מפני ביצוע העבירה, לא בבקשתו לביטול פסק הדין ולא במסגרת הודעת הערעור, אני דוחה את הערעור.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים, בהקדם.

ניתן היום, ט"ז סיון תשע"ב, 06 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

ה


מעורבים
תובע: ירון פרטוק
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: