ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רונלד פורר נגד יחזקאל צורף :

בפני כבוד השופטת עפרה צ'רניאק

מבקש

רונלד פורר

נגד

משיב
יחזקאל צורף

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

החלטה

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בהרצליה מיום 16.11.11 (כבוד השופטת חנה קלוגמן) בו נתקבלה באופן חלקי תובענת המשיב כנגד המבקש, והמבקש חוייב לשלם למשיב סך של 12,000 ₪ בגין עבודות חשמל שביצע המשיב.
פסק הדין ניתן במסגרת תביעת המשיב כנגד המבקש, בה טען המשיב כי נשכר על ידי המבקש באמצעות שליח מטעם המבקש - מר אורן נעים - כדי לבצע עבודות חשמל בגלריה המנוהלת על ידי המבקש. המשיב טען כי ביצע את רוב העבודה אך נדרש - ללא הצדקה - לעזוב את המקום והוחלף על ידי חשמלאי אחר, ולא קיבל שכר בגין עבודתו.

בבימ"ש קמא טען המבקש בין היתר כי אין לו יריבות עם המשיב, שכן אם קיימת עילת תביעה כלשהי יש להגישה כנגד חברת 'גולקונדה אומנות בע"מ' (להלן: "החברה") אשר עימה - ולא עם המבקש - התקשר המשיב בהתקשרות נושא התובענה.

ביהמ"ש דחה את טענת חוסר היריבות וקבע כי מלשון הצעת המחיר שהגיש המשיב ניתן להבין שמבחינת המשיב היא נמסרה בראש ובראשונה למבקש. ביהמ"ש קבע כי בנסיבות מהות העבודה והדרך ההתקשרות של הצדדים לא ניתן לקבל את טענת היעדר היריבות שכן התרשם שהמשיב ראה את המבקש כמי שהזמין את העבודה וכפי שנכתב על הזמנת העבודה.

ביהמ"ש קבע שממכלול הראיות עולה שהמשיב אמנם לא סיים את העבודה, אך שמעדותו של החשמלאי שהחליף את המשיב ומעדות המשיב עולה שנעשתה על ידי המשיב עבודה אשר ניתן להעריך אותה כמחצית מהעבודה עליה הוסכם. ביהמ"ש קבע שעל המבקש לשלם למשיב בגין העבודה שנעשתה על ידי המשיב, במחירים המקובלים, והעמיד את שכר העבודה לו זכאי המשיב על סך של 12,000 ₪ + מע"מ.

ביהמ"ש קבע כי לאור השיהוי שבהגשת התביעה - אשר אינו מצדיק אמנם את דחיית התביעה - לסכום האמור יתווספו הפרשי הצמדה ללא ריבית.

לאחר עיון בבר"ע על נספחיה בפסק הדין ובתגובת המשיב לבר"ע, החלטתי לדחות את בקשת רשות הערעור.

מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות היא לתת ביד הצדדים הליך יעיל, פשוט ומהיר, שמאפשר להביא לסיום המחלוקת ללא שיהוי, שאינו יקר, בתביעות אשר עלותן הכספית נמוכה, ולפטור את הצדדים בכל הקשיים הכרוכים בהגשת תביעה רגילה (ראו גם: רע"א 5711/08 רשל פרטוק נ' סול טורג'מן בע"מ, 17.3.09).
תכלית זו מנחה גם את ערכאת הערעור בבואה לשקול מתן רשות ערעור על פסק הדין. התערבות ערכאת הערעור תהיה מוצדקת רק במקרים חריגים בהם נמצאה טעות גלויה על פניה בפסק, או כאשר מדובר בשאלה עקרונית שבית המשפט לתביעות קטנות מרבה לדון בה ורצוי שלא להנציח פסק דין מוטעה המשמש לאותו בית משפט תקדים לתביעות דומות (ראו: גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית, עמ' 826).
אין מדובר באחד המקרים החריגים המצדיקים התערבות ערכאת הערעור. הכרעתו של בית משפט קמא היא סבירה על פניה ואין למצוא בה כל טעות גלויה או שגיאה בולטת.
עיקר טענות המבקש בבר"ע מופנות כנגד ממצאים עובדתיים של הערכאה המבררת, הנסמכים על חומר הראיות שהוגש לפניה ועל התרשמותה הבלתי אמצעית ממידת האמינות של העדים שהתייצבו לפניה לרבות על לשון הצעת המחיר שצורפה. בכגון דא אין ערכאת הערעור נוטה להתערב אלא במקרים חריגים שאינם בנמצא כאן (ראו גם: רע"א 3716/09 ג'אנה תעשיות ומשקאות בע"מ נ' מאזן עואד מסחר כללי בע"מ, 21.9.09).
בית המשפט, לאחר שישב על המדוכה שמע את הצדדים התרשם מהם באופן ישיר ועיין במסמכים, הגיע למסקנה שלאור מהות העבודה דרך ההתקשרות וניסוח הצעת העבודה, המשיב ראה במבקש כמי שהזמין את העבודה ושמבחינת המשיב הצעת המחיר נמסרה בראש ובראשונה למבקש. לפיכך דחה ביהמ"ש את טענת המבקש בדבר היעדר יריבות.
כמו כן קבע ביהמ"ש לאור התרשמותו מהעדויות - לרבות עדות החשמלאי שהחליף את המשיב בעבודתו - ומחומר המסמכים שהמשיב ביצע כמחצית העבודה שהוזמנה ושעליה הוסכם, אשר בגינה מגיע לו שכר כאמור.
הכרעתו של בית משפט קמא סבירה על פניה ומנומקת, והממצאים תומכים במסקנה המשפטית אליה הגיע. אין למצוא בה כל טעות גלויה המצדיקה על פי הכללים שנקבעו בפסיקה בכגון דא התערבות ערכאת הערעור.

גם בסכום שנפסק על דרך אומדן כבמקרה דנן אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב אלא במקרים חריגים בלבד, אשר המקרה שלפנינו אינו נמנה עליהם (ראו גם: ע"א 3400/03 רובינשטיין ואח' נ' עין טל בע"מ, 23.5.05).
לאור האמור לעיל בקשת רשות הערעור נדחית.
המבקש ישלם למשיב 3,000 ₪ כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ערבון שהופקד יחולט בהתאם על חשבון ההוצאות.
5129371

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום5 יוני 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רונלד פורר
נתבע: יחזקאל צורף
שופט :
עורכי דין: