ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רנה עיסאוי נגד נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשם בכיר צחי אלמוג

תובעים

רנה עיסאוי

נגד

נתבעים

נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בהרצליה

החלטה

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הנני ממנה בזאת את ד"ר/פרופ' משה לוינקוף כמומחה רפואי בתחום האורטופדי.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע/ת ויקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי בעקבות התאונה מיום 2.6.10, ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובע/ת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות ?
ב. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע/ת ולאילו תקופות ?
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד ?
ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובע/ת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודת/ה ולמקצועה/ו.
ה. האם זקוק/ה התובע/ת לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום ?
ו. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע/ת בתוך 30 ימים מהיום למעט "חוות דעת" ומסמכים רפואיים שהגשתם אינה מותרת עפ"י הדין.

בשכר טרחת המומחה, בסך של 4,500 ₪ בצירוף מע"מ, תישא בשלב זה הנתבעת. ואולם, אם יסתבר כי לא נותרה לתובע נכות צמיתה בגין התאונה נשוא תיק זה, תהא הנתבעת רשאית לבקש כי שכר טרחת המומחה ינוכה מן הפיצוי שייפסק לתובע, ככל שייפסק. על מנת לא לעכב את ביצוע התשלום, מתבקש המומחה לשלוח כבר עתה את חשבונו לידי ב"כ הנתבעות, בצירוף פרטי חשבון הבנק.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעת תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.
ב"כ התובעת ימציא העתק החלטתי למומחה.

בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה בכתב על מנת לנסות ולייתר הדיון בזימון המומחה לחקירה; ככל שיחליטו לעשות כן, יפנו אל המומחה שאלות הבהרה לא יאוחר מ- 30 יום לאחר קבלת חוות הדעת. במקרה זה ישיב המומחה על השאלות לא יאוחר מ- 15 ימים מיום קבלתן. בעל הדין אשר יפנה שאלות הבהרה יישא בתשלום שכרו של המומחה בגינן וימציא למומחה החלטתי זו.

ב"כ התובעת יגיש תחשיבי נזק עד ליום 5.11.12 והנתבעת עד ליום 5.12.12 , בצירוף דוחות חקירה עליהם נסמך תחשיבה, במעטפה סגורה ישירות ללשכתי.

לאחר הגשת תחשיב הנזק מטעם התובע/ת תעביר המזכירות את התיק לקביעת קדם משפט לפני שופט, אשר יזמן הצדדים על פי יומנו או לשם מתן הצעה לצדדים.

ת.פ. ליום 6.11.12

ניתנה היום, ט"ו סיון תשע"ב, 05 יוני 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רנה עיסאוי
נתבע: נכסי כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: