ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה ממן נגד עירית תל-אביב-יפו :

לפני כבוד השופטת אסתר דודקביץ

התובע
משה ממן

נגד

הנתבעים

  1. עירית תל-אביב-יפו
  2. דרך עפר בע"מ
  3. חברת "אחוזות חוף"
  4. מגדל חברה לביטוח בע"מ

צד ג'

  1. כלל חברה לביטוח בע"מ
  2. איילון חברה לביטוח בע"מ

בית המשפט המחוזי מרכז

החלטה

הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית כדלקמן:-

עדויות התביעה יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 4.7.12.

עדויות הנתבעות יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 4.9.12.

עדויות צד ג' יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 11.10.12.

לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלבנטיים, ולרבות חוות דעת שבמומחיות.
אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים. כל מסמך שיצורף ימוספר במספר סידורי רץ (כל עמוד ועמוד). לא תותר הגשת מסמך שלא צורף במסגרת התצהירים או תיק המוצגים.

תצהירי חוקרים וחומר חקירה חסוי יומצא בשלב זה לעיון ביהמ"ש בלבד ואלו יוצגו במלואם ויוגשו לאחר תום ראיות התביעה.

היה ויסרב עד ליתן תצהיר, יגיש הצד הרלוונטי בקשה כדין במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית וכן יצרף תמצית העדות.

היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים ו/או המוצגים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו).

כל מסמך יועבר במישרין לצד שכנגד.

כל בקשה מקדמית שהיא תוגש תוך 30 יום מהיום ותועבר במישרין לצד שכנגד, לשם קבלת תגובתו בכתב תוך 14 יום נוספים.

ישיבת ק"מ תידחה ליום 25.10.12 בשעה 8.30.

ניתנה היום, ט' סיון תשע"ב, 30 מאי 2012, בהעדר הצדדים.

עמוד 2 מתוך 2


מעורבים
תובע: משה ממן
נתבע: עירית תל-אביב-יפו
שופט :
עורכי דין: