ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד גבאי :

בקשה מס' 54
בפני כבוד השופטת יעל פרדלסקי

מבקשים

יעקב דני ביטון ואח'

נגד

משיבים

מדינת ישראל ואח'

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

1.לפני בקשה של נאשמים 2 ו-8 (להלן:"המבקשים") לדחיית שמיעת עדותו של העד מר דורון כושאוי ( להלן- "העד ") הקבועה ליום 3/6/12 עד לאחר סיום משפטו ,כשלבקשה הצטרפו ב"כ הנאשמים 4,1ו-5.
2. כנגד המבקשים ואחרים הוגש כתב אישום בחדש אוקטובר 2009 ובהמשך הוגש כתב אישום מתוקן. כתב האישום המתוקן מיחס לנאשמים ביצוע עבירות על פי חוק מס ערך מוסף(להלן :"חוק מע"מ") , הנאשמים (למעט נאשם 6 שענינו הסתיים ונאשם 3 שצירף את התיק)כפרו במיוחס להם בכתב האישום המתוקן והתיק נקבע לשמיעת ראיות . מועדי הוכחות רבים בוטלו בשל נסיבות אישיות של חלק מב"כ הנאשמים,בשל אי התייצבות של העד ,בשל אי התייצבות חלק מהנאשמים כשהדיון אשר היה קבוע ליום 1/5/12 בוטל בשל נבצרות של בית המשפט לקיימו ועומדים בעינם מועדי ההוכחות 3/6/12 ו-1/7/12.
2. לטענת המבקשים ,כנגד העד הוגש כתב אישום דומה בחדש ספטמבר 2009 המיחס לו ביצוע עבירות על פי חוק מע"מ ואשר על פי הנטען בכתב האישום , העד הינו גורם מרכזי ומעורב במיוחס לנאשמים ואין חולק, שהינו העד המרכזי בתיק נשוא הבקשה. ביום 3/6/12 עם עדותו של העד צפויה להתחיל שמיעת הראיות ולטענת המבקשים אין לשמוע עדותו של העד בטרם יסתיים משפטו ,שכן קיים חשש ממשי שהעד עלול לצפות לטובת הנאה שעניינה הקלה בעונש וקיים חשש שהעד לא יאמר אמת וינסה להגדיל סיכויו במשפטו ע"י השחרת פני הנאשמים והקטנת חלקו. בנוסף העד עלול לפגוע בחקירה נגדית ע"י הסתמכות על סעיף 47 לפקודת הראיות.
הנאשמים אינם מצויים במעצר כך שלא יגרם נזק בהשתהות ההליך הפלילי,הנאשמים מסכימים להמתין פרק זמן נוסף הצפוי להיות קצר, שכן העד הודה בחקירתו במשטרה ומועד הוכחותבענינו נקבע לסוף חדש מאי 2012 ומועד נוסף בענינו נקבע לחדש יוני 2012. לטענת המבקשים זכותם של הנאשמים להליך הוגן ולמנוע עיוות דין וחשש ממשי לעדות שקר גוברת על זכותם להליך פלילי יעיל ולפיכך יש לדחות את עדותו של העד עד לאחר סיום משפטו.
3. המאשימה מתנגדת לבקשה , לטענתה לאור ההלכה שנקבעה בג"ץ11339/05 מ"י נגד בית המשפט המחוזי בבאר שבע דין הבקשה להדחות . בנוסף הוצהר ע"י המאשימה בתגובתה כי אם יעלו בעדות העד יסודות מפלילים לא תעשה בהם שימוש.עוד נטען בתגובת המאשימה כי לא ניתנה לעד טובת הנאה בגין עדותו ,ממילא על המאשימה להביא תוספת ראיתית לעדות העד על מנת להבטיח זכות הנאשמים להליך הוגן ומובטח האיזון בין הזכות להליך הוגן ובין האינטרס בדבר יעילות הדיון. בנוסף ציינה המאשימה בתגובתה , כי עוד ביום 3/11/10 ידעו הנאשמים כי העד הינו העד הראשון שזומן ע"י המאשימה לעדות ,הוגש כנגדו כתב האישום,משפטו לא הסתיים ולא הגישו בעבר כל בקשה לדחות את מתן עדותו.
4 דיון והכרעה
בבג"ץ 11339/95 מ"י נ' בית המשפט המחוזי בבאר שבע (פורסם במאגריים המשפטיים) נקבע כי הכלל הוא שעד שותף יעיד במשפט של שותפיו בטרם הסתיים משפטו בנפרד, כשלבית משפט שיקול דעת בנסיבות מסוימות חריגות וקיצוניות להמתין לסיום משפטו הנפרד של שותף לעבירה .
כבוד הנשיאה בינייש כתבה :
"נראה כי בית המשפט יהיה רשאי להחליט בנסיבות מסויימות - חריגות וקיצוניות ביותר - כי מוצדק להמתין לסיום משפטו הנפרד של שותף לעבירה בטרם יעלה לדוכן העדים. כך למשל באותם מקרים שמשפטו של אותו עד מתנהל ביעילות והוא עומד בפני סיומו, ולצדדים ישנה הערכה רצינית כי העד אמנם מתכוון להעיד כעד מטעם התביעה על-פי גרסתו המפלילה. ההכרעה בענין זה באותן נסיבות יוצאות דופן היא בידי בית המשפט. אולם היא תעשה רק לאחר קבלת נתונים והערכת מצב מושכלת וקונקרטית על-ידי הצדדים להליך. בעניין זה, תובא בחשבון עמדת התביעה כאשר היא מבקשת להביא את העד לעדות רק לאחר סיום משפטו כדי להפיג את החשש מפני עדות מוטה, וכן יינתן משקל להסכמתו של הנאשם לשהות במעצר עד תום ההליכים לשם כך. בית המשפט יינמק את טעמיו לדחיה חריגה כאמור..."

"שיקול הדעת המסור לבית המשפט לדחות את שמיעת ההליכים בעילה של המתנה לסיום משפטו של עֵד, יופעל בצמצום מירבי במקרים יוצאי דופן בלבד ומטעמים מיוחדים שבית המשפט ינמק, "...

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי לא מתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות ביטול מועד ההוכחות והמתנה בשמיעת הראיות עד לסיום משפטו של העד.
לטעמי אין מקום לביטול מועדים נוספים כשלא ברור מתי יסתיים משפטו של העד וכל דחיה נוספת במשפט תהיה לא יעילה ולא מידתית. למעלה מן הצורך אציין כי חששם של הנאשמים כי העד ירתע מלהעיד או יטה עדותו בשל רצונו להפיק טובת הנאה ,ענינו בהערכת המשקל של עדותו ,הערכת מהימנות עדותו מלאכה עליה אמון בית המשפט השומע את העדות ואשר נותן לה את המשקל ההולם באמצעות הכלים השונים שהמשפט הידע ונסיון החיים העמידו לרשותו ואין בחששות אלו כשלעצמם נסיבות חריגות המצדיקות השהיית ההליך המתנהל כנגד הנאשמים .
לפיכך, מועד ההוכחות הקבוע ליום 3/6/12 יעמוד בעינו כשבמועד זה תשמע עדותו של העד.

מזכירות תשלח החלטה בפקס לב"כ הצדדים.

.

ניתנה היום, ט' סיון תשע"ב, 30 מאי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל ואח'
נתבע: גבאי
שופט :
עורכי דין: