ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ציונה כהן נגד עירית תל-אביב-יפו :

בפני כבוד הרשם אריה ביטון

המבקשת

ציונה כהן

נגד

המשיבה

עירית תל-אביב-יפו

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

החלטה

בפניי בקשה לפטור מתשלום אגרה.

עניינה של התובענה נשוא הבקשה בתאונת עבודה אשר קרתה, לטענת המבקשת, עת עשתה זו דרכה מהעבודה, איבדה שיווי משקלה ונפלה בעוצמה כתוצאה מבור שאינו מרוצף במדרכה.

טענות הצדדים

1. לטענת המבקשת, הינה אישה קשת יום, עובדת ניקיון באגף החינוך של עיריית תל אביב ומשתכרת סך של 5545 ₪ לחודש. המבקזשת מתגוררת בשכונת כפר שלם ונושאת לבדה בעול פרנסת המשפחה. בעלה של המבקשת עבר לאחרונה אירוע מוחי בגינו הוא מאושפז לצורכי שיקום. כמו כן, המשפחה מתגוררת בדירת חלמיש, נכס שאינו בבעלותם, ולטענתה, משמעות תשלום האגרה תהיה גריעה מצורכי מחייה בסיסיים ביותר.

2. בתגובה, טוענת המשיבה כי המבקשת אינה עומדת בתנאים המצטברים למתן פטור מאגרת בית המשפט כפי הקבוע בתקנה 14(א) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז- 2007. על המבקשת היה לפרט מכלול הכנסותיהם של בני משפחתה היכולים לסייע לה, בפרט לא פירטה האם מצבו הרפואי של בעלה מזכה אותו בקצבת נכות או באשר להכנסותיו מעבודה ומגורמים אחרים. כמו כן, לא טרחה היא לצרף תדפיסי חשבונות בנק שלה או של בני משפחתה ושל רכושה. המשיבה מפנה לתלוש שכר לפיו בחודש מסוים שכרה של המבקשת היה גבוה משמעותית מכפי טענתה, וכי מפרישה היא כספים לקרנות פנסיה, גמל והשתלמות. לטענת המשיבה, המבקשת לא הציגה תמונה מלאה של מצבה הכלכלי ולא הוכיחה הלכה למעשה העדר יכולת כלכלית בתמיכה לבקשתה.

המשיבה דוחה מכל וכל קיומה של עילת תביעה כנגדה. לטענתה, הנסיבות המתוארות על ידי המבקשת בכתב תביעתה אינן מקימות לנתבעת כל חבות כלפיה. יתר על כן, התובעת לא הוכיחה כלל ועיקר כי אכן אירעה התאונה נשוא התביעה, הגם שלא הוכיחה כי המדובר במפגע כהגדרתו בפסיקה.

לטענת המשיבה, ומבלי לפגוע באמור לעיל, גם אם נסיבות המקרה היו מקימות לנתבעת חבות כלפי המבקשת ממילא יש לייחס לה אשם תורם בשיעור גבוה מאוד המגיע עד כדי 100%. זאת ועוד, בשים לב כי עסקינן ב"תאונת עבודה" לכאורה יכול וזו "נבלעת" בתגמולי המוסד לביטוח לאומי שקיבלה או זכאית היא לקבל.

3. בתגובת הפרקליטות לבקשה נטען, כי מאחר ואינה צד בהליך ואין לה כל מידע בעניין, מותירה היא את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט.

דיון והכרעה

4. בתקנה 14(ג) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 נקבע כדלקמן:

"הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית משפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית המשפט יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו, אם הוא סמוך על שולחנם בלבד".

מתקנה זו עולה, כי כתנאי לקבלת בקשת בעל דין לפטור מאגרת בית המשפט, שניים הם התנאים המצטברים בהם עליו לעמוד:
הוכחת חוסר יכולת כלכלית לתשלום האגרה הקבועה, כאשר עליו לפרוס בפני בית המשפט תמונה מלאה ועדכנית אודות מצבו הכלכלי.
על בית המשפט להיווכח כי כתב התביעה "מגלה עילה" של ממש.

5. עיון בבקשה מעלה כי תביעת המבקשת אכן מגלה עילה הראויה להתברר, אולם לא שוכנעתי בדבר חוסר יכולתה הכלכלית לעמוד בתשלום האגרה.

בחינת היחס שבין היכולת הכלכלית של המבקשת, כפי העולה מהמסמכים שצורפו, אל מול שיעור האגרה, העומד על סך של כ-633 ₪, מעלה כי אין בפני המבקשת כל מניעה ממשית לתשלום אגרת בית המשפט. יתר על כן, מצאתי לקבל את טענת המשיבה, כי המבקשת לא פרסה תמונה מלאה אודות יכולתה הכלכלית משלא צירפה הכנסות בעלה ותדפיסי חשבונות בנק.

אשר על כן, הנני דוחה את הבקשה למתן פטור מתשלום האגרה. על המבקשת לעמוד בתשלום האגרה בתוך 15 ימים מהיום.

ניתנה היום, ג' סיון תשע"ב, 24 מאי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ציונה כהן
נתבע: עירית תל-אביב-יפו
שופט :
עורכי דין: