ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרבי טופז נגד היועץ המשפטי לממשלה :

בש"א 3987/12

המערער:
מרבי טופז

נ ג ד

המשיבים:
1. היועץ המשפטי לממשלה

2. בנק לאומי לישראל

ערעור על החלטתו של כבוד רשם בית המשפט העליון ג' שני מיום 7.5.12 ברע"א 3189/12

פסק-דין

לפניי ערעור על החלטת כבוד הרשם ג' שני מיום 7.5.2012 שבמסגרתה התקבלה בקשת המערער לפטור מאגרה במסגרת רע"א 3189/12, אך נדחתה בקשתו לפטור מלא מהפקדת עירבון.

ביום 22.4.2012 הגיש המערער בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, שבמסגרתו נדחה ערעורו על החלטות רשם בית המשפט המחוזי שבהן נדחתה בקשתו לפטור מאגרה ונמחקה תביעתו על הסף. בד בבד עם בקשתו, הגיש המערער גם בקשה לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון. כאמור, ביום 7.5.2012 קיבל הרשם את הבקשה לפטור מתשלום אגרה ודחה את הבקשה לפטור מהפקדת עירבון. בהחלטתו, קבע הרשם כי המערער מרבה בהגשת הליכים וכי זה לא מכבר הפקיד בתיק אחר סך של 1,500 ש"ח. הרשם הפנה להליך אחר בעניינו של המערער שבו נתנה החלטה דומה (רע"א 8938/10), ובה נכתב כי אף מתוך הנחה כי מצבו הכלכלי אינו טוב, לא ניתן להיענות לבקשתו לפטור מהפקדת עירבון בשל סיכויי ההליך הנמוכים. עוד קבע הרשם כי העירבון יעמוד על סך של 2,000 ש"ח, שיופקד תוך 21 יום. ביום 14.5.2012 נדחתה בקשה לעיון חוזר שהגיש המערער.

מכאן הערעור שלפניי, שבמסגרתו חוזר וטוען המערער כי יש לתת לו פטור מלא מהפקדת עירבון שכן מצבו הכלכלי אינו מאפשר לו להפקיד את הסכום שנקבע. עוד טוען המערער, בין היתר, כי סיכויי הבקשה שהגיש גבוהים.

דין הערעור להידחות. טענות המערער אינן מעלות טעם אשר יש בו כדי להצדיק התערבות בהחלטת הרשם. מסקנתו של הרשם, לפיה בנסיבות מקרה זה אין להעניק למערער פטור מלא מהפקדת עירבון, אף בהנחה שמצבו הכלכלי קשה, מקובלת אף אלי ולא מצאתי מקום להתערב בה. זאת, שכן בנסיבות המקרה, סיכוייה הלכאוריים של בקשת רשות הערעור שהגיש אינם גבוהים באופן שיצדיק פטור מלא מהפקדת עירבון.

אשר על כן, דין הערעור להידחות. המערער יפקיד את העירבון בתוך 10 ימים מיום המצאת פסק דין זה, שאם לא ייעשה כן יירשם ההליך שהגיש לדחייה ללא הודעה נוספת.

ניתן היום, ג' בסיון התשע"ב (24.5.2012).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: מרבי טופז
נתבע: היועץ המשפטי לממשלה
שופט :
עורכי דין: