ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י. זינגר טכנולוגיות בע"מ נגד זהר :

בפני כבוד השופטת בטינה טאובר

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
זוהר עמרם, ת.ז. XXXXXX159
להלן: "המבקש"

ובעניין:
י. זינגר טכנולוגיות בע"מ ח.פ 512065814
להלן: "המשיבה"

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכנ"ר"

בית המשפט המחוזי בחיפה

החלטה

1. בפניי בקשה שהוגשה על ידי מר זהר עמרם (להלן: "המבקש") לפיה אורה מכוח סמכותי לפי תקנה 467 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי") על עיכוב ביצוע החלטה שנתנה על ידי ביום 03/01/12 בתיק פש"ר 45529-06-11 ואשר במסגרתה הוריתי על דחיית התנגדותו של החייב להתראת פשיטת רגל.

2. המבקש טוען כי הגיש הודעת ערעור לבית המשפט העליון בגין ההחלטה נשוא הבקשה. לטענתו, במקרה הנדון אין חולק כי הנזק העלול להיגרם לו, ובכלל זה לשמו הטוב, להגבלת העיסוק, פירוק התא המשפחתי והחברתי עולים על הנזק שעשוי להיגרם למשיבה, אם בכלל ממתן צו כמבוקש.

עוד טוען המבקש כי סיכויי הערעור טובים. לטענתו שגה בית המשפט בקביעתו לפיה לא טען המבקש את טענת פרעתי במסגרת הליכי ההוצל"פ ומשנמנע מלברר את גובה החוב העדכני שכן המבקש ביצע לטענתו תשלומים לאחר חתימת הסכם הפשרה.

עוד טען המבקש כי ישנן אינדיקציות רבות שהסכם הפשרה הוא חוזה פיקטיבי, ומשבית המשפט לא בחן את טענותיו אלה לעומק, יש מקום לקבל את ערעורו.

3. י. זינגר טכנולוגיות בע"מ (להלן:"המשיבה") מתנגדת לבקשה. לטעמה, אין ממש בנימוקי הערעור הנטענים על ידי המבקש ואף לא עלה בידי המבקש להצביע על הנזק הבלתי הפיך שייגרם למבקש אם לא יעוכבו ההליכים כנגדו. בהקשר זה טוענת המשיבה כי מבקשה עיכוב הליכי הוצל"פ שהגישה אשת המבקש בה"פ 13074/09/11 בבית משפט השלום בקריות, עולה כי המבקש חייב כספים לעוד 10 נושים נוספים פרט למשיבה לרבות לגופים מוסדיים כגון: בנק אוצר לחייל בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט בע"מ בסכומים של מאות אלפי שקלים נוספים.

4. הכנ"ר בתגובתו מציין, כי מאחר ואי עיכוב ביצוע ההחלטה יהפוך את הדיון הקבוע בבית המשפט העליון לתיאורטי ולא רלבנטי, לא מתנגד הכנ"ר לעיכוב ביצוע ההחלטה עד להכרעת בית משפט העליון בערעור.

5. ככלל, הגשת ערעור אינה מעכבת ביצוע פסק דין עליו מערערים, כאמור בתקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, וכאמור בבש"א 8240/96 חנני ג' פקיד השומה פ"ד נ(5) 403. עם זאת, תקנות 467 ו- 468 לתקנות סדר הדין האזרחי מותירות לבית משפט שיקול דעת לעכב ביצוע פסק דין, ובפסיקה התגבשו שני קריטריונים עיקריים להפעלת שיקול הדעת. ראשית, על המבקש להראות כי יש לו סיכויים טובים לזכות בערעור, ושנית על המבקש להראות כי אם יבוצע פסק הדין, יהיה זה מן הנמנע או יקשה מאד להשיב את המצב לקדמותו. ראה: ע"א 7057/06 חצרי א.ב. אשדוד בע"מ נ' החברה הלאומית של חברי מועדות כפי אשדוד בע"מ, 22/11/06.

6. באשר לשיקול הראשון, הנוגע לסיכויי הערעור, מקובלת עליי דעתו של כבוד השופט קלינג בבש"א 101000/98 בת"א 154/94 אורן קרן נ' עיזבון שי פתואלי ז"ל ואח' (לא פורסם). שם הוא מציין, כי אין זה ראוי לו לבית משפט שנתן את פסק הדין להתייחס לסיכויי הערעור.

אף אני סבורה, כי בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין ראוי, מטבע הדברים כי הערכאה הדיונית, להבדיל מערכאת הערעור, תנקוט באיפוק ובריסון עצמי בהערכת סיכויי הערעור על פסק דינה. כך אנקוט אף אני ואצא מהנחה, כי קיימים סיכויים לערעור. ואולם, לא אוכל להמנע מלציין כי בנימוקי הערעור הנזכרים בבקשה, עולה כי עיקר ערעורו של המבקש מושתת על הטענה כי בית משפט לא בחן את גובה החוב והסתפק בקביעה כי המבקש לא טען טענת פרעתי במסגרת הליכי ההוצל"פ, ובכך מתעלם המבקש מהאמור בסעיפים 12 ו – 13 להחלטה.

7. זאת ועוד, מתגובת המשיבה עולה כי המשיבה נוקטת כנגד המבקש בהליכי הוצאה לפועל בשני תיקי הוצל"פ, שלגביהם לא הוגשה התנגדות או כל בקשה אחרת, לרבות לא טענת פרעתי, וההליכים במסגרת תיקים אלה לא עוכבו. מכאן ומשיש בידי המשיבה פסק דין חלוט זכאית היא ממילא לנקוט כנגד המבקש בהליכי פשיטת רגל, במקביל ואף מבלי לנקוט תחילה בהליכי גביה אחרים העומדים לרשותה. וראו: ע"א 1168/06 אריה ברנוביץ נ' אגף מס הכנסה, (פרסום נבו, 19/09/07) וכן ע"א 6757/07 יוסף מהנא נ' קונספקט שיווק מוצרי אופנה (1995) בע"מ (פרסום נבו , 15/08/07).

8. באשר לטענת המבקש לפיה ייגרמו למבקש נזקים בלתי הפיכים נדרש בית המשפט במסגרת מאזן הנוחות לבחון האם במידה ויזכה המבקש בערעור לאחר שיבוצע פסק הדין של בית משפט קמא, יהיה זה מן הנמנע או קשה מאד להשיב את המצב לקדמותו, או האם ביצועו של פסק הדין יגרום למבקש נזק שאינו בר תיקון. במסגרת מבחן זה בוחן כאמור בית המשפט את הנזק שעשוי להיגרם כתוצאה מהחלטתו לכל אחד מהצדדים.

9. בענייננו לא נתן המבקש פירוט ביחס לנזקים הבלתי הפיכים שייגרמו לו לטענתו כתוצאה מהמשך ניהול ההליכים במסגרת הליך הפש"ר, כאשר ההליך עודו בראשיתו ואף טרם ניתן צו כינוס.

לא זו אף זו, מתגובת המשיבה אשר לא נסתרה על ידי המבקש , אשר אף לא הגיש תשובה , עולה כי חובו של המבקש למשיבה אינו החוב היחיד, ובפועל חייב המבקש ל -10 נושים נוספים סכומי כסף משמעותיים, וביניהם בנק אוצר לחייל בע"מ, בנק דיסקונט בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ ועוד. מכאן שהמשך נקיטת ההליכים כנגד החייב על ידי המשיבה לא הוא שימית אסון כלכלי על המבקש. שכן לכאורה נראה כי המבקש הינו ממילא חדל פרעון, הגם שבפועל טרם ניתן צו כינוס בעניינו.

10. גם טענת המבקש לפיה האמון במבקש מצד לקוחותיו ובהיותו סוכן ביטוח עשוי להיפגע כתוצאה ממתן צו כינוס כנגדו אינה ברורה, שעה שכנגד המבקש מתנהלים הליכי הוצל"פ בשלל תיקי הוצל"פ כמפורט על ידי אשת המבקש בבקשה לעיכוב הליכי הוצל"פ שננקטים כנגד מטלטלין המצויים בדירתם המשותפת של אשת המבקש והמבקש במסגרת ה"פ בית משפט שלום קריות 13074/09/11.
11. למעלה מן הצורך אוסיף ואציין כי מתן צו כינוס לנכסי המבקש אף אינו שולל את רישיונו כסוכן ביטוח אלא עליו לדווח על כך למפקח על הביטוח כעולה מסעיף 49 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים וביטוח, תשמ"א 1981. כך שאין בשלב זה בהמשך הליכים ובטרם יוכרז המבקש כפושט רגל משום הגבלה על עיסוקו או פגיעה במשלח ידו של המבקש.

לאור כל האמור, סבורני כי לא עלה בידי המבקש להוכיח כי אי עיכוב הביצוע יגרום למבקש נזק שאינו הפיך. ההיפך הוא הנכון. לאור החובות שיש למבקש אף לנושים אחרים, עיכוב ניהול ההליכים עשוי ליצור מציאות קשה עבור המשיבה במסגרתה תישלל אפשרותה להיפרע מהמבקש מבלי שניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו.

12. לאור כל האמור – הבקשה נדחית.

13. לפנים משורת הדין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"ב, 21 מאי 2012, בהעדר הצדדים.

הוקלד על ידי מיכל זבטני
4 מתוך 4


מעורבים
תובע: י. זינגר טכנולוגיות בע"מ
נתבע: זהר
שופט :
עורכי דין: