ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה ואנונו - דמיון מתקני משחק ורהוט גן בע"מ :

בית הדין הארצי לעבודה

בשא000591/08

עע 573/08

שלמה ואנונו המבקש

דמיון מתקני משחק ורהוט גן בע"מ המשיבה

בפני: השופט עמירם רבינוביץ, השופט שמואל צור, השופטת ורדה וירט-ליבנה

נציג עובדים מר אליהו בן גרא, נציג מעבידים מר חיים קמיניץ

ה ח ל ט ה

השופט שמואל צור

1. בית הדין האזורי בתל אביב-יפו (השופטת שרה מאירי; בש"א 1074/08), בהחלטה מיום 6.8.2008, קיבל את בקשת המבקש להגשת תצהירי עדות ראשית נוספים מטעמו, וזאת תוך השתת הוצאות משפט לחובתו בסכום של 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

2. על חלק מהחלטה זו הנוגע לפסיקת ההוצאות הגיש המבקש בקשה לרשות ערעור (בר"ע 534/08). בהחלטה מיום 5.10.08 ניתנה הרשות ונפתח תיק ערעור (ע"ע 573/08). בנוסף הגיש המבקש לבית הדין אזורי בקשה לעיכוב ביצועה ההחלטה האמורה. בקשה זו נדחתה בהחלטה מיום 5.10.08 ומכאן הבקשה לעיכוב ביצוע שלפנינו.

3. המבקש טוען כי סיכויי הערעור טובים, במיוחד לאור העובדה שניתנה רשות ערעור. לטענתו, מדובר בפסיקת הוצאות חריגה וגבוה במיוחד וזאת ביחס לסכום התביעה העומד על 70,000 ש"ח. עוד טוען המבקש כי מדובר בהליך ביניים, במסגרתו התקבלה בקשתו להגשת תצהירים. המבקש מוסיף וטוען כי קיים חשש אמיתי כי המשיבה לא תוכל להשיב את הסכום הפסוק באם ערעורו יתקבל, לאור קשיים כלכליים בהם היא מצויה ולאור התחמקויותיה מתשלום חובות, כפי שעולה מדוחות פוליסת הביטוח שצירף המשיב לפיהם קיים חוב פיגורים. מעבר לכך, המבקש טוען כי הינו נשוי, המטפל בשלושה ילדים ואין באפשרותו הכלכלית לשלם את סכום ההוצאות שנפסקו לחובתו.

4. המשיבה מתנגדת לעיכוב ביצוע תשלום ההוצאות. לטענתה, הבקשה לא נתמכה בתצהיר ומטעם זה בלבד דינה להידחות. גם לגופו של עניין טוענת המשיבה כי אין לעכב ביצוע החלטה שעניינה חיוב כספי. לטענתה, המבקש לא הצביע על כל נזק שייגרם לו אם לא יעוכב ביצוע התשלום. המבקש גם נמנע מלהציג כל הסבר מדוע לא יוכל לגבות בחזרה את כספו מהמשיבה, שהיא חברה פעילה. אשר לסיכויי הערעור טוענת המשיבה כי לא נפלה טעות משפטית בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית או פגם מהותי אחר המצדיקים התערבות ערכאת ערעור. לטענתה, בית הדין האזורי, בעת ששקל שיעור ההוצאות, נתן דעתו להתנהלות המבקש שהגיש תצהירים נוספים לאחר תצהירי המשיבה בלא קבלת רשות מבית הדין וגרר את המשיבה להוצאות בשל הצורך להגיב על הבקשה ולצורך בהגשת תצהירים משלימים מטעמה.

6. הלכה פסוקה היא כי מי שזכה בדינו זכאי לממש את פרי זכייתו באורח מיידי והגשת ערעור אינה מעכבת את מימושו. עיכוב ביצוע של פסק דין הוא בבחינת החריג, במיוחד כך שכמדובר בחיוב כספי. עם זה, נקבעו בפסיקה שני תנאים שבהתקיימם יעכב בית הדין את ביצוע פסק הדין אם לאו: האחד הוא סיכויי ההצלחה של המבקש והשני הוא בחינת הנזק שייגרם למבקש כתוצאה מאי עיכוב ביצוע הפסק אל מול הנזק שייגרם למשיב אם יעוכב הביצוע (רע"א 6480/00 עיריית תל-אביב-יפו ואח' נ' בצלאל אהובה ואח',לא פורסם, ניתן ביום 19.11.2000). כאשר פסק הדין מטיל חיוב כספי על המבקש, הנטייה היא שלא לעכב את ביצוע הפסק אלא אם כן יוכח כי המבקש לא יוכל לגבות את כספו אם יזכה בערעור (ע"א 9296/03 עזרא אהרוני - יוסף מנשה ואח', פ"ד נח (2) 301, 305-304).


7. לאחר שבחנו את כלל החומר שהובא בפנינו ואת טענות הצדדים אנו סבורים כי דין הבקשה להתקבל. ככלל, אין ערכאת הערעור נוהגת להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בקביעת שיעור פסיקת הוצאות משפט, אלא במקרים נדירים של טעות משפטית, או כאשר התגלה פגם או פסול בשיקול דעת שהופעל וכאשר ההחלטה חורגת בצורה ניכרת מהסביר ומהמקובל (עד"מ 54/05 אברהם ליבוביץ נ' רפא"ל, טרם פורסם, ניתן ביום 28.8.2005; דב"ע נא/9-6 חברת מייסון בע"מ ואח' נ' קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות בע"מ, פד"ע כג 430; דב"ע נז/306-3 יהודה בן עמי ואח' נ' עץ ירוק דלתות בע"מ, עבודה ארצי, כרך לא (1), 13).

8. עם זאת, לכאורה, המקרה שלפנינו חורג מן הכללים המקובלים בפסיקה באשר לפסיקת הוצאות משפט במיוחד בכל הנוגע להוצאות משפט ”עונשיות" לגביהן נאמר בפסיקה כי "סכום ההוצאות אינו "עונש" אלא בא לפצות את הצד השני על הנזקים שנגרמו לו" (דב"ע נד/139-4 המוסד לביטוח לאומי נ' מאיר אלישר, עבודה ארצי כרך א (2) 645).

כמו כן, יש לתת את הדעת ליחס שבין סכום ההוצאות שנפסק (10,000 ש"ח) ובין סכום התביעה (70,000 ש"ח).

9. סוף דבר- הבקשה מתקבלת. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון במסגרת פסיקת ההוצאות בערעור.

ניתנה היום י"ד חשוון, תשס"ט (12 נובמבר, 2008) בהעדר הצדדים.

__________________ ______________ ___________________

השופט עמירם רבינוביץ השופט שמואל צור השופטת ורדה וירט-ליבנה

______________________ ______________________

נציג עובדים אליהו בן גרא נציג מעבידים מר חיים קמיניץ