ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל טדגי נגד אלדד פרץ :

בפני כבוד השופטת ריבה שרון

תובעת
דניאל טדגי
- ע"י ב"כ עו"ד משה רוט ואח'
נגד

נתבעים

  1. אלדד פרץ
  2. המאגר הישראלי לביטוחי רכב "הפול"

- ע"י ב"כ עו"ד אהרון שפרבר ואח'

בית משפט השלום בפתח תקווה

החלטה

1. לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים שהוצגו לפני ונתתי את הדעת לטענות הצדדים- מצאתי כי יש ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום הכירורגיה הפלסטית. אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את ד"ר דין עד-אל (להלן: "המומחה")

2. המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובעת שנפגעה בתאונה נשוא התביעה מיום 12/10/10 (להלן: "התאונה"), לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונותיה והטיפולים שעברה- חלקם או כולם וכן האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל. כן יואיל המומחה להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים, למהותם של כאלה, אם בכלל, לרבות תיקון ושיפור והאם ניתן לבצעם במסגרת הרפואה הציבורית. הכל,- בשים לב אף לרקע הרפואי הרלוונטי.
הואיל ומדובר בצלקות- אבקש מהמומחה לציין גם האם המצב סופי והאם צפוי שיפור ואם כן- לפרט.

3. כדי למנוע עיכובים עתידיים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקש המומחה לבחון כבר עתה את זהות הצדדים. רק ככל שקיימים/היו קיימים קשרים אישיים מיוחדים או קשרי עבודה על בסיס פרטי בינו ובין מי מהצדדים ו/או גופים הקשורים בהם ו/או באי כוחם, שיש בהם כדי להצדיק את שינוי זהות המומחה מטעם בית המשפט בתיק זה- יואיל להודיעני על כך. ב"כ הצדדים מתבקשים אף הם לבחון את זהות המומחה ולהודיע האם קיימת מניעה ממשית שמקורה בקשרי עבודה והיכרות אישית כאמור, שבגינם יש מקום כי אשקול את מימוש המינוי בתיק זה.

4. בשכ"ט המומחה ובעלות כל בדיקה ואבחון שידרשו לצורך חוות הדעת במסגרת תביעה זו שלפניי- שאינם מכוסים על פי דין אחר, תישא בשלב זה הנתבעת כמימון ביניים בסיום ההליך יוכל כל צד להעלות את טענותיו לענין זה. הנתבעת תסדיר את תשלום שכ"ט המומחה מראש טרם הבדיקה ותשומת לב המומחה מופנית לכך כדי למנוע עיכובים מיותרים בחוות הדעת. ב"כ הצדדים יואילו לעקוב ולוודא כי פניית המומחה נתקבלה במשרדם בתוך 14 יום ממועד מכתבם אליו ואם לא תגיע- יפעלו לבקשו. לאחר מכן- תואיל הנתבעת 2 לוודא כי החשבון שולם בתוך 21 יום ממועד קבלת הפניה.
5. ב"כ התובעת יפנה אל המומחה ויקבעו בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, אך לא לפני ששכרו של המומחה שולם. המועד אף לא יקדם מ- 60 יום לאחר המצאת העתק הפניה לב"כ הנתבעת והוא יודע לב"כ הנתבעת, מיד לאחר תיאומו.
6. המומחה יואיל לבדוק את התובעת ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי, ובתוך 30 יום ממועד הבדיקה (אא"כ תדרשנה בדיקות עזר).

7. הצדדים יעבירו למומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובעת והבדיקות שנבדקה לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986. הצדדים אף ימציאו לידי המומחה- לאלתר, כל מסמך שיתבקש על ידו לצורך כתיבת חווה"ד.

8. לאחר קבלת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן: מפורטים וריאליים כדלקמן: התובעת- בתוך 2114 יום והנתבעות- בתוך 2114 יום נוספים. תחשיבי הנזק יהיו ריאליים ומגובים באסמכתאות ויכללו התייחסות לאפשרות שתינתן פסיקה לפי סעיף 4 ג'.

9. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב יושלמו הדדית בתוך 14 יום מהיום.

10. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי .
המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי למומחה ולב"כ הצדדים ניתנה היום, כ"ו אייר תשע"ב, 18 מאי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניאל טדגי
נתבע: אלדד פרץ
שופט :
עורכי דין: