ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בת שבע גל נגד הלל גלעדי :

בפני כבוד השופטת עדנה יוסף-קוזין

תובעים

1.בת שבע גל
2.גבריאל גל

נגד

נתבעים

1.הלל גלעדי
2.עובדיה הררי
3.איתן אשל-פתח אור חלונות ודלתות יחודיים

התובעים – ע"י עו"ד רחל ברלין
נתבע 3 – ע"י עו"ד טל זהבי

בית משפט השלום ברמלה

פסק דין

א. מבוא

1. בשנת 1999 רכשו התובעים זכויות בשני מגרשים ביישוב קדומים, לשם בניית שני בתים, האחד, ברחוב יפה נוף 3, יועד למגורי המשפחה ולצורך עיסוקי התובעים ובית נוסף ברחוב יפה נוף 5.

2. התובעים טענו כי ברחוב בו ממוקמים המגרשים אותם רכשו, נמכרו מגרשים נוספים וקבוצה של בעלי המגרשים התארגנה לבניה מרוכזת של הבתים באמצעות קבלן-מפקח אחד לכולם. לטענתם, הם כמו יתר בעלי המגרשים, התקשרו בהסכם עם נתבעים 1-2, לפיו נתבעים 1-2 ישמשו קבלנים-מפקחים על בניית השלד, התקנת חלונות ודלתות, אינסטלציה, חשמל, ריצוף, חיפוי ועבודות גמר.

3. התובעים טענו כי בתהליך הבניה אירעו, בעטיים של נתבעים 1-2, כשלים אשר גרמו, בין השאר, לעיכובים ואף הפסקת הבניה לפרק זמן ארוך. לטענתם, החזקה בבתים נמסרה להם רק בסוף הקיץ של שנת 2004 ועם הכניסה לבתים ומיד בחורף הראשון למגוריהם, נתגלו בשני הבתים ליקויים חמורים.

4. התובעים הגישו תביעתם כנגד נתבעים 1-2 לפיצויים בגין נזקי ליקויי הבניה ובגין נזקים שהם תוצאת ליקויי הבניה. תביעה זו הסתיימה בהסכם פשרה בין הצדדים, אשר בדיון מיום 19.05.11 ניתן לו תוקף של פסק דין.

5. את חלונות הבית רכשו התובעים מנתבע 3 ותביעתם כנגדו היא בגין הליקויים אשר נתגלו בחלונות הבית. עניינו של פסק דין זה הוא המחלוקת שבין התובעים לנתבע 3.

ב. ההתקשרות בין התובעים לנתבע 3

6. התובעים רכשו עבור הבית ברחוב יפה נוף 3 (הבית אשר יועד למגורי המשפחה), חלונות מנתבע 3. לטענת התובעים, רכשו חלונות פנוראמיים וחלונות מיוחדים. (סעיף 23 לתצהיר תובע 2). כאמור בהזמנה, נספח ג' לתצהיר תובע 2, ההזמנה, על סך 51,274₪, בוצעה בתאריך 08.11.99. עוד קודם לכן, בתאריך 14.01.99, נערך מסמך בו פורטו מידות, תאור, זגוג ופרופיל. (המסמך צורף להזמנה).

ג. התביעה

7. לטענת התובעים, בשל מחדלים בייצור החלונות ו/או בהתקנתם ו/או בפיקוח על התקנתם, הם אינם אטומים ולכן חודרים מים, חום וכפור דרכם ודרך הרווחים שבינם לבין הקירות ו/או הרצפה. התובעים טענו כי הם פנו לנתבע 3 על מנת שיתקן את הליקויים ויסדר את החלונות אך הנתבע 3 התעלם מפניותיהם. (סעיפים 18, 21 ו- 22 לכתב התביעה. סעיפים 20, 23 ו-24 לתצהיר תובע 2).

8. התובעים תבעו מנתבע 3 פיצויים בגין ליקויי הבניה, בגין תצרוכת מוגברת של סולר בחורף ושל חשמל בקיץ ובגין עוגמת נפש.

ד. מומחה מטעם בית המשפט

9. מטעם בית המשפט מונה מומחה, מר אייל שנהב, מהנדס בנין ושמאי מקרקעין (להלן: "המומחה מטעם בית המשפט"). המומחה הגיש חוות דעת מתאריך 12.06.08 וכן העיד בבית המשפט בישיבת 10.01.10.

ה. הנזקים לחלונות

10. המומחה מטעם בית המשפט קבע, ביחס לבית ברחוב יפה נוף 3 (בית המגורים של התובעים), כי בוצע איטום לקוי בין הפתח ובין החלונות במספר מוקדים בדירה ובפרט בחלונות העץ. המומחה מצא ליקויי רטיבות קשים בחלונות העץ בחדר המגורים ובחדר השינה. המומחה קבע כי מדובר בליקויי רטיבות ובחדירת מים ניכרת, אשר גרמה לריקבון בחלונות ובמלבנים וכן לעליית מלחים בספי השיש. המומחה קבע כי אין מנוס מהחלפה של חלונות רקובים בחלונות חדשים וכן החלפה של ספי שיש. כן קבע כי נדרש לאטום בצורה יסודית את החלון ואת האבן ובנוסף, נדרש לבצע השלמה של סרגלי אטימה בחדרי השינה ובמרפסת". (עמ' 7-6 לחוות הדעת). המומחה קבע כי עלות תיקון הליקויים לתובעים היא בסך 35,500₪ במחירי מדד אפריל 2008 ללא מע"מ.

11. בתשובות לשאלות הבהרה אשר נשלחו לו על ידי ב"כ התובעים, המומחה הוסיף כי נדרש להשלים אטימה גם בחלונות המרפאה ובחדר העבודה של תובעת 1 וכי תוספת עלות זו 2,000₪. (ר' מכתבי ב"כ התובעים מתאריכים 26.06.08 ו- 02.07.08 ומכתב המומחה מיום 28.08.08).

ו. יריבות

12. לטענת נתבע 3, הוא שימש רק כאיש מכירות בחברת אלום עץ בע"מ (להלן: "אלום עץ"), והאחריות לייצור החלונות והתקנתם היא על אלום עץ, חברה שאינה קיימת כיום. נתבע 3 הצהיר בתצהירו כי הוא שימש כאיש מכירות של אלום עץ וכי העבודה בפועל התנהלה באופן שנתבע 3 קיבל את העבודה מהלקוח אך ייצור המוצר והתקנתו באתר הלקוח, בוצעו על ידי אלום עץ. לדברי נתבע 3, תמיד אמר ללקוחות שהוא משמש רק כאיש מכירות של אלום עץ וכי אלום עץ הם אלו שיבצעו את העבודה בפועל ואף יעניקו אחריות לטיב העבודה והמוצר. עוד לדברי נתבע 3, בתצהירו, את ההתקנה בבית התובעים ביצעו אנשי אלום עץ ונתבע 3 התלווה לאתר כדי שהתובעים יקבלו שירות ראוי. (סעיפים 3-4 ו- 19-18 לתצהיר נתבע 3).

13. דין טענותיו של נתבע 3 להידחות.

14. התובעים ביצעו את הזמנת החלונות, כולל התקנתם בביתם, מנתבע 3 בלבד. על ההזמנה שהפיק נתבע 3 לתובעים (נספח ג' לתצהיר תובע 2), נרשם "פתח אור חלונות ודלתות יחודיים". נתבע 3 אישר כי "פתח אור חלונות ודלתות יחודיים" הוא שמו של העסק אותו ניהל (עמ' 50 לפרוט' ש' 1-2). בהזמנה, ליד "הערות" נרשם: "המחיר כולל משקופים עוורים, הובלות והתקנות". נתבע 3 חתם על ההזמנה ליד "חתימת המבצע" (עמ' 50 לפרוט' ש' 3-4, ש' 18-20). נתבע 3 ביצע את המדידות לחלונות, התקנת החלונות תואמה על ידי התובעים עם נתבע 3 ונתבע 3 אף נכח בעת ההתקנה בבית התובעים. (עמ' 52 לפרוט' ש' 10-16). התמורה שולמה לנתבע 3 בלבד. (ר' מוצג ת/4, חשבונית מס מס' 0064 מ- 26.11.00 ע"ס 28,265₪ וקבלה מס' 56 מיום 27.11.00 ע"ס 28,265₪ מאת "פתח אור איתן אשל").

15. לאור האמור, התקשרות התובעים הייתה עם נתבע 3 ואיתו בלבד והם רכשו מנתבע 3 הן את החלונות והמשקופים והן את שירותי ההובלה וההתקנה. התובעים שילמו את התמורה לנתבע 3 בלבד ובהזמנה נתבע 3 לא ציין ולא כתב כי האחריות על ההתקנה אינה מוטלת עליו אלא על אלום עץ.

16. נתבע 3 צירף לתצהירו את ההסכם שנערך בינו לבין אלום עץ, יצרנית החלונות. במסגרת הסכם זה, נתבע 3 הצהיר כי הוא בעל ידע וניסיון במכירה והרכבה של מוצרי אלומיניום. (סעיף 2(ג) להסכם). בהתאם לסעיף 7 להסכם, על נתבע 3 לתת ייעוץ, הדגמה ופתרונות לפונים ולתרום ממקצועיותו למתעניינים לשביעות רצונם. בסעיף 10 נקבע:

"[נתבע 3] מתחייב לטפל עם אנשיו בכל ההתחייבויות הקשורות במוצרי אלום עץ, כלפי לקוחותיו, ולתת מענה להרכבתם הנאותה והתקינה בבית הלקוח, דהיינו: מכירה, מידות, משקופי עוור, הובלה, הרכבה, איטום ואחריות לתפעול תקין".

17. אחריות אלום עץ בהתאם להסכם היא ליתן גיבוי ואחריות בכל הקשור לטיב המוצרים המסופקים לנתבע 3. (סעיף 11 להסכם). בתנאי התשלום נקבע כי נתבע 3 משלם לאלום עץ על פי מחירון אלום עץ עבור הייצור והאספקה ואילו נתבע 3 מוסיף על מחיר זה עמלה עבור המכירה וההרכבה. עוד נקבע בהסכם כי אלום עץ אינם מתערבים בתנאי ההתקשרות ותנאי התשלום שיקבע נתבע 3 עם לקוחותיו. (סעיף 13(א)-13(ד) להסכם).

18. טענות נתבע 3 כי התקנת החלונות באתר הלקוח מבוצעת על ידי אלום עץ וכן טענתו כי האחריות להתקנת החלונות היא על אלום עץ - נסתרות גם מההסכם כאמור, שנעשה בינו לבין אלום עץ. בהתאם להסכם זה, אלום עץ אחראית כלפי נתבע 3 ביחס לטיב המוצר המסופק על ידה ונתבע 3 משלם לה עבור הייצור והאספקה. נתבע 3 גובה מלקוחותיו תשלום עבור הרכבת החלונות. על נתבע 3, ולא על אלום עץ, מוטלת האחריות לספק ללקוחות את המענה להרכבתם הנאותה והתקינה של החלונות בבית הלקוח ובכלל זה מידות, הרכבה, איטום ואחריות לתפעול תקין.

19. לאור המקובץ, האחריות להרכבה, התקנה, איטום ותפעול תקין של החלונות - מוטלת על נתבע 3.

ז. האחריות

20. המומחה קבע כי יש לחייב בליקויים הן את המבצעים והן את המפקחים. (פרק ה' לחוות דעת המומחה, עמ' 17, סעיף ב'). המומחה קבע כי חדירת המים מהחלונות נבעה מאיטום לא נכון סביב החלון במגע עם הפתח או איטום לא נכון בחיפוי האבן או בקירות הבטון. כן קבע כי חיפוי האבן בוצע ללא איטום קירות חיצוניים, כך שלא נעשה הטיפול הנדרש בקירות החיצוניים לפני ביצוע האבן, כדי למנוע רטיבות בקירות או כניסת מים בחלונות. לאור עדות המומחה, על קבלן החלונות הייתה מוטלת חובה לערוך התייעצות משותפת בינו לבין קבלן השלד והחיפוי. על שניהם הייתה מוטלת חובה לבצע תכנון מראש ובכלל זה לתאם את מיקומי החלונות והמשקופים. המומחה קבע כי על קבלן החלונות הייתה מוטלת חובה לשאול ביוזמתו שאלות את קבלן השלד. בעניין זה, המומחה נשאל והשיב כדלקמן:

"ש. האם תסכים איתי שהליקוי בחלונות נובע מליקוי של רטיבות והחלון כשלעצמו אין כל ליקוי?
ת. חלון הראווה סביר להניח שאין בו ליקוי, הבעיה בחדירה מחלונות היא איטום לא נכון סביב החלון, במגע עם הפתח או איטום לא נכון בחיפוי האבן או בקירות הבטון, בלוק במקרה הזה, זו סוגיה שצריכה הרבה תשומת לב ומחשבה מראש.
ש. האם ראית את החיבור בין החלון לקיר? נפריד בין חיבור בתוך הדירה או מחוץ לדירה?
ת. אפשר לראות את פס הסיליקון או האיטום והמראה שלו לא נותן תמונה מלאה, לא יכול לבוא קבלן שעושה חלונות כאלה ולומר שהוא מניח אותם איך שבא, זה דורש התייעצות משותפת של קבלן שלד וחיפוי, צריך מראש ליצור פרט, הנחה בשלב כמו שצריך כדי שהאבן לא תשמש בעצמם לאיטום, זה צריך להתבצע בין קבלן האלומיניום לקבלן השלד מראש". (עמ' 13 ש' 28-20. ר' גם בעמ' 7 ש' 26-25).

ובהמשך עדותו:

"ש. האם בתוכניות מופיע חיפוי אבן מהצד השני של הבית?
ת. כן.
ש. לקבלן האלומיניום לא נאמר דבר בעניין החיפוי האבן, כשהגיע לשטח הוא ראה לתדהמתו שקיים חיפוי אבן לצד החיצוני של הדירה, האם זה מטיל עליו אחריות מופחתת בעניין הרטיבות?
ת. הטענות נשלחו ב- 17.2.08, מהתמונות האלה אי אפשר להוכיח דבר, זו אינפורמציה שחייבת לבוא לידיעתו של קבלן האלומיניום, יכולה להיות סיטואציה שאם לא מבצעים את עבודת האבן נכון זה יצור בעיה של חדירת מים.
ש. קבלן החיפוי הוא קבלן מהשטחים שטיב עבודתו היא בעייתית, הוא גם ביצע את עבודת האבן, האם יש להניח שליקויי רטיבות בחלקן מהתקנת חיפוי פגום או בעייתי שגרם לליקויי רטיבות בחלונות?
ת. ניתן לראות שהחיפוי בוצע ללא איטום קירות חיצוניים, זאת אומרת שלא נעשה טיפול הנדרש בקירות החיצוניים לפני ביצוע אבן כדי למנוע רטיבות בקירות או כניסת מים בחלונות. יש לתלות גם בקבלן האבן/שלד את בעיות הרטיבות.
ש. מה אחריות קבלן החיפוי, ומה אחריות מבצע או קבלן האלומיניום?
ת. צריך לדעת מה קדם, קבלן האלומיניום צריך שידעו מה משמעות המשקופים, לתאם עד איפה יבוא החלון או משקוף, בהנחה שהוא לא ידע יש סיכוי גדול שהבלתם הזה גרם לשגיאה.
ש. הנזק הוא גדול, הניכר
ת. בתחושה שלי אחריות קבלן השלד גבוהה יותר מאחריות קבלן האלומיניום". (בפרוט' עמ' 15 ש' 20-עמ' 16 ש' 5. ר' גם בקשה לתיקון פרוטוקול מיום 11.01.10 והחלטת בית המשפט מיום 02.02.10).

ר' גם עדות המומחה בעמ' 19 לפרוט' ש' 1-8.

21. נתבע 3 הודה למעשה בתצהירו כי הוא ומתקיני החלונות מטעמו, לא ביצעו כל בדיקה או תיאום מראש עם קבלן השלד והחיפוי. לדבריו, ביום אשר נקבע להתקנת החלונות, אנשי "אלום עץ" אשר באו לבצע את התקנת החלונות, הופתעו לגלות כי בצד החיצוני של המבנה הותקן חיפוי אבן גסה. לדברי נתבע 3, גם הוא לא ידע דבר על כך שאמור להיות חיפוי על הקירות החיצוניים, לדבריו לא הוגשו לו תוכניות בניה. (סעיפים 21-20 לתצהיר). נתבע 3 אמר בעדותו כי הוא לא ביקש לעיין בתוכניות הבניה (עמ' 54 לפרוט' ש' 9-10. ר' גם 54 ש' 26-עמ' 55 ש' 11).

22. לדברי נתבע 3, בדיעבד, לנוכח החיפוי אשר כבר בוצע בפועל, מתקיני החלונות ניסו לפתור את בעיית האיטום שנוצרה על ידי חיפוי האבן באמצעות זויות אלומיניום אשר הובאו כמה ימים לאחר מכן. על החלונות הותקנה זווית מאלומיניום אשר אמורה הייתה לפתור בעיה של מרווח שנוצר כתוצאה מהחיפוי. לאחר זאת, בין זווית האלומיניום לבין החלון הוזרק סיליקון בכמויות גדולות כדי לאטום את המרווחים. (סעיף 24-22 לתצהיר). עוד לדברי נתבע 3, בעת שהעובד שביצע את התקנת החלונות (מג'ד) היה באתר, פנו אליו ואמרו לו כי האיטום עדיין אינו מושלם והצביעו על הנקודות ואותו מג'ד אטם בשנית את כל החלונות עם הסיליקון. (סעיפים 28-27 לתצהיר נתבע 3).

23. ביחס לאחריות המפקח, המומחה קבע כי על המפקח הייתה מוטלת חובה לדאוג, במהלך הביצוע, לכך שעבודת קבלני המשנה מתבצעת בהתאם לחוזה, דרישות התקנים ודרישות המזמינים (התובעים). מאחר שבמסגרת הפרוייקט האמור לא מונה קבלן ראשי, על המפקח הייתה מוטלת אחריות מוגברת לתיאום עבודות קבלני המשנה. בהתאם, ביחס להתקנת החלונות, היתה מוטלת על המפקח חובה לתאם בין קבלן האבן וקבלן האלומיניום, על מנת למנוע מצב בו כל אחד מהקבלנים מותיר את הביצוע הנדרש לקבלן האחר ואף אחד מהשניים, בסופו של דבר, אינו מבצע את אותו ביצוע נדרש. המומחה קבע כי במקרה דנן חיפוי האבן בוצע על אף שעוד הייתה עבודה רבה של הכנת הקירות. עבודות הכנת הקירות טרם הסתיימה, לא נעשתה עבודת איטום והחיפוי כבר בוצע. לדברי המומחה, היה על המפקח להעיר כי אין להתחיל בביצוע חיפוי האבן לפני שכל החורים בפתחים ובקירות הבלוק סגורים והקירות אטומים. (ר' בפרוט' עמ' 5 ש' 30-28. עמ' 9 ש' 11-8. עמ' 18 ש' 18-26).

24. קבלן החלונות לא ערך התייעצות עם קבלן השלד והחיפוי ולא ביצע, בשיתוף עמו, תכנון מראש לתיאום מיקומי החלונות והמשקופים. לדברי המומחה, קבלן השלד והחיפוי לא ידע את מיקומי החלונות והמשקופים וסביר מאוד כי כשל זה גרם לשגיאה בביצוע החיפוי באופן שלא תאם את מיקומי החלונות. נתבע 3 הודה למעשה בתצהירו כי הוא לא ביצע כל בדיקה או תיאום מראש עם קבלן השלד והחיפוי. לדבריו, ביום אשר נקבע להתקנת החלונות, אנשי "אלום עץ" אשר באו לבצע את ההתקנה, הופתעו לגלות כי בצד החיצוני של המבנה הותקן חיפוי אבן גסה. לדברי נתבע 3, הוא לא ידע דבר על כך שאמור להיות חיפוי על הקירות החיצוניים, לדבריו לא הוגשו לו תוכניות בניה. (סעיפים 21-20 לתצהיר).
לא למותר לציין כי נתבע 3 מסכים ומודה כי נושא חיפוי האבן הוא פרט מהותי להתקנת החלונות. (ר' סעיף 5 לסיכומי נתבע 3).
לטענת נתבע 3, משהתובעים לא מסרו לו מלכתחילה אודות חיפוי האבן, האחריות לתוצאות רובצת לפתחם. טענה זו דינה להידחות. על נתבע 3 הייתה מוטלת חובה לעיין מראש בתוכניות הבניה ולערוך תיאום מראש ביחס לחיפוי האבן. (ר' לעניין זה עדות המומחה בעמ' 15 לפרוט' ש' 20-21, לפיה חיפוי האבן הופיע בתוכניות הבניה. ר' בקשת התובעים מיום 11.01.10 לתיקון פרוטוקול והחלטת בית המשפט מיום 02.02.10). אילו היה עושה כן, ניתן היה למנוע מראש את בעיית המרווחים אשר נוצרה בפועל בשל חיפוי האבן שבוצע.
האיטום אשר בוצע בפועל על ידי נתבע 3 סביב החלונות, באמצעות זוויות האלומיניום והסיליקון, לא היה כנדרש ובפועל גם לא מנע את חדירת המים מהחלונות.
נתבע 3 טען כאמור כי בעיית איטום החלונות נבעה מחיפוי האבן, עובדה אשר נודעה לו עת הגיע לבית התובעים לביצוע התקנת החלונות. במצב דברים זה, המתואר על ידי נתבע 3, ככל שנתבע 3 סבר כי בשל חיפוי האבן, לא ניתן לבצע התקנה נאותה של החלונות – היה עליו להתריע על כך בפני התובעים טרם התקנת החלונות. נתבע 3 לא עשה כן.

25. סיכומה של נקודה זו, התובעים שילמו לנתבע 3, במסגרת ההתקשרות שביניהם עבור החלונות ועבור התקנתם. נתבע 3 היה מחויב להתקין את החלונות באופן תקין. לצורך ביצוע ההתקנה כנדרש היה על נתבע 3 לבדוק מראש את תוכניות הבניה, לתאם את הביצוע הנדרש בינו לבין קבלן השלד והחיפוי ולאחר מכן להתקין ולהרכיב את החלונות באופן נאות ותקין לרבות האיטום. בפועל, נתבע 3 התקין החלונות בבית התובעים מבלי לבדוק את תוכניות הבניה, מבלי לבצע תיאום כנדרש מראש עם קבלן השלד והחיפוי ולבסוף החלונות הותקנו באופן בלתי תקין ללא איטום כנדרש. בשל התקנה ועבודת איטום לקויים, חדרו לבית התובעים מי גשמים אשר גרמו לנזקים לחלונות והתובעים זכאים לפיצויים בעד הנזק שנגרם לחלונות. אחריות נתבע 3 כלפי התובעים קמה אם מכוח דיני החוזים עקב הפרת ההסכם ואם מכוח דיני הנזיקין בגין התרשלותו כלפי התובעים, בכך שלא נהג בהתקנת החלונות במקצועיות, במיומנות ובזהירות הנדרשים ממתקין חלונות.

ח. תריסים

26. לטענת נתבע 3, החלונות ניזוקו עקב בקשת התובעים להתקין חלונות ללא תריסים בניגוד להמלצתו. לדברי נתבע 3 בתצהירו, כאשר דן עם תובע 2 בהתקנת החלונות לבית התובע, עוד טרם ההזמנה, תובע 2 ביקש ממנו כי החלונות יותקנו ללא תריסים כדי שהתובעים יוכלו ליהנות מן הנוף ושהחלונות בבית יהיו חלונות הזזה. לדבריו, אמר לתובע 2 כי חלונות הזזה ללא תריסים חשופים לגשם ומעצם טבעם אינם יכולים להיות אטומים בפני כמויות גדולות של גשם והוא הציע לתובע 2 חלונות הנאטמים עם גומיות והיכולים לספוג אף כמויות גדולות של גשם ללא שהאיטום יפגע. (סעיפים 5-7, 8-10 ו- 15-16 לתצהיר נתבע 3).

27. גם טענות אלה של נתבע 3 התבררו כחסרות בסיס. המומחה מטעם בית המשפט העיד כי לתריסים אין כל תפקיד של מניעת חדירת גשמים ועל החלונות לעמוד בגשמים ללא תריסים. ר' עדות המומחה בעמ' 14 לפרוט', ש' 13-9:

"ש. מה תפקיד של תריסים בצד חשוף לגשם ?
ת. להחשיך את המקום, כשרוצים לקבל חושך מלא בשביל לישון, לא תפקיד של מניעת חדירת גשמים".

וכן בעמ' 15 ש' 1-5:

"ש. התיאוריה שלי לפי התייעצות עם מומחה המתקין חלונות, תפקידו של התריס הוא למנוע את חדירת הגשם לתעלות, האם יש הגיון בתיאוריה זו?
ת. לא, בעיקר בבתים פרטיים שלא מתקינים תריסים, חדרי מגורים, מטבח, חלונות האלומיניום בפירוש אמורים לעמוד בגשמים, הראיה שבבנייני משרדים לא תמצא בכלל תריסים".

ט. אחריות משותפת

28. נתבע 3 טען כי קבלן השלד לא ביצע איטום כנדרש בקירות החיצוניים וכי החיפוי בוצע על ידו טרם נעשתה העבודה המתבקשת של האיטום. לטענת נתבע 3, עבודתו הרשלנית של קבלן השלד הולידה את הרטיבות אשר גרמה לנזק לחלונות ואחריותו עולה על אחריות נתבע 3. כן טען כי למפקח על הבניה אחריות בשיעור 30% לפחות.

29. תביעת התובעים כנגד המפקחים הסתיימה בהסכם פשרה והתובעים לא תבעו במסגרת תביעתם את קבלן השלד והחיפוי. נתבע 3 לא הגיש הודעות צד ג' כנגד המפקח וקבלן השלד והחיפוי, הגם שלכאורה עמדה לו הזכות לעשות כן. (לזכותו של חייב המקיים חיוב יותר מכפי חלקו בנטל החיוב, לחזור על החייב השני ולהיפרע ממנו לפי חלקיהם, ר' סעיף 56(ב) לחוק החוזים ולזכותו של מעוול החב על הנזק להיפרע דמי השתתפות מכל מעוול אחר החב, או שאילו נתבע היה חב, על אותו נזק, ר' סעיף 84 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]). משכך, חבותם של המפקח וקבלן השלד והחיפוי לא התבררה לגופה.

30. כאמור לעיל בפרק ז', לאור חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, גם לקבלן השלד ולמפקח אחריות לנזק לחלונות. עם זאת, לא הוכח קריטריון ברור לחלוקת האחריות לנזק בין החייבים או לכמות התרומה של כל אחד מהם לנזק. כל שעמד לעניין זה בפני בית המשפט הוא אמרתו של המומחה מטעם בית המשפט בחקירתו כי בתחושתו אחריות קבלן השלד גבוהה יותר מאחריות קבלן האלומיניום. (עמ' 16 לפרוט' ש' 5), ואין באמרה זו כדי לבסס כנדרש קריטריון לחלוקת אחריות. כמו כן, נתבע 3 לא הוכיח מה חלקיהם של קבלן השלד והמפקח בנזק אשר נגרם לחלונות. אי לכך, חלה החזקה לפי סעיף 54 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, מכוחה, ככל שגם קבלן השלד והמפקח חייבים, הרי שנתבע 3 חב ביחד ולחוד איתם. ככל שהדברים נוגעים להתרשלותם כלפי התובעים, כי אז השלושה חבים יחד ולחוד כמעוולים יחד לפי סעיף 11 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

י. הקטנת נזק

31. נתבע 3 טען כי החלונות הותקנו בבית התובעים בתחילת שנת 2000. לטענת נתבע 3, מיום התקנת החלונות עד למועד בו עברו התובעים לגור בבית חלפו חמש שנים, בשנים אלה הנזק לחלונות הלך וגדל והתובעים לא עשו להקטנת הנזק בכך שלא פנו אליו בבקשה לתיקון הליקוי. לטענת נתבע 3, אילו היו התובעים פונים אליו כאמור, היה דואג לכך שחברת אלום עץ הייתה מוצאת פתרון יעיל.

32. תובע 2 הצהיר כי התובעים פנו לנתבע 3 על מנת שיתקן את הליקויים ויסדר את החלונות אך נתבע 3 התעלם מהפניות. לדברי תובע 2 בתצהירו, הוא שלח לנתבע 3, באמצעות פקס, את המכתב, נספח ד' לתצהירו, מתאריך 20.12.00. (סעיף 24 לתצהיר התובע 2). בעדותו אמר התובע 2 כי פנה טלפונית אל הנתבע 3, פעמים רבות, על מנת שיטפל בליקויים אך לא היה מענה. (עמ' 47 לפרוט' ש' 10-24).

33. לדברי נתבע 3 בתצהירו, לאחר שהסתיימה ההתקנה לא שמע מהתובעים והניח שההתקנה הסתיימה לשביעות רצונם. לדבריו, המכתב נספח ד' לתצהיר התובע 2, מעולם לא הגיע אליו והפעם הראשונה שראה אותו היה כאשר הוגש לו כתב התביעה. לדבריו, התובעים מעולם לא פנו אליו בכל בקשה במהלך השנים. (סעיפים 29-31 לתצהירו).

34. המומחה מטעם בית המשפט אישר כי סביר להניח שהנזקים לחלונות החמירו עם השנים עד לריקבון רציני. לדברי המומחה, למניעת הנזק לחלונות היה על התובעים לקרוא לקבלן שביצע או לשכור בעל מקצוע אחר, לפרק את החלונות ולבצע פירוק של תוספי האבן, עבודה שהיא, לדברי המומחה, "לא פשוטה". (עמ' 16 לפרוט' ש' 6-22).

35. אני מקבלת את עדות התובע 2 כי הוא פנה אל נתבע 3 על מנת לגרום לו לפעול לתיקון הליקויים וכי פניותיו לא נענו. המכתב נספח ד' לתצהיר תובע 2 נחזה כמכתב אשר נערך בזמן אמת, המכתב מפרט כי תובע 2 פנה אל נתבע 3 בבקשה לאטום את החלונות וכי נתבע 3 לא עשה כן. בפנייתו בכתב, אשר נעשתה בחורף (20.12.00), מתאר תובע 2 נזילת מים לתוך הבית לאחר הגשמים האחרונים.

36. בנוסף לאמור, אין לדרוש מהתובעים, במסגרת חובת הקטנת הנזק, לשכור בעלויות נכבדות קבלן חלונות חלופי לביצוע פירוק החלונות, פירוק האבן והתקנה מחדש, עבודה בעלת היקף משמעותי כאמור לעיל בדברי המומחה, ובחירתם להגיש תביעה לבית המשפט על מנת להיפרע את עלויות התיקונים לצורך ביצועם, מהווה צעד סביר.

יא. קיזוז

37. נתבע 3 טען בסיכומיו כי התובעים נותרו חייבים לו 5,000₪ בגין הזמנת החלונות וכי יש לקזזם מהסכום הנתבע. עיון בתצהיר נתבע 3 מעלה כי כל שהצהיר בו נתבע 3 לעניין זה הוא כי לאחר שראה בשנית את הזמנת העבודה, נזכר כי תובע 2 חייב לו סכומים נוספים עבור גמר העבודה (סעיף 35 לתצהירו). טענת קיזוז טעונה פירוט. משנתבע 3 לא פירט את התשלומים אשר התקבלו אצלו מהתובעים, לא צירף קבלות ולא הניח תשתית מבוססת לקיומו של חוב ולסכומו של החוב הנטען, הרי שטענת הקיזוז אינה עומדת בדרישת הפירוט ודינה להידחות.

יב. עוגמת נפש

38. בהתאם לסעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, גרמה הפרת החוזה נזק שאינו נזק ממון, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין.

39. הליקוי נשוא התביעה הינו ליקוי חמור מסוג רטיבות. ליקוי מסוג זה מקשה על אורח החיים התקין וגורם סבל ואי נוחות. לכך יש להוסיף כי התובעים צפויים לחוסר נוחות נוסף במהלך תיקון הליקויים. בהתחשב באמור וכן בגובה הפיצוי אשר ייפסק לתובעים בגין הליקויים, אני מעמידה את הפיצוי בגין עוגמת נפש על הסך של 7,500₪.

יג. הוצאות הסקת הבית וקירור הבית

40. במסגרת תשובות לשאלות הבהרה של ב"כ התובעים, מסר המומחה כי האזור בו נמצא בית מגוריהם של התובעים הוא אזור קר, הררי ופתוח אשר בו סביר כי נדרש לחמם הרבה מבלי קשר לליקויי הבניה. לדברי המומחה, העובדה שהתובעים נאלצו לחמם את ביתם בחורף ללא הרף, אינה מהווה אינדיקציה לכך שהבית נבנה ללא בידוד מתאים. (ר' שאלות ההבהרה של ב"כ התובעים מיום 26.06.12 ותשובות המומחה מיום 28.08.08.).
לאור דברי המומחה כאמור ובהיעדר ראיה ברורה אחרת לכך שעקב הליקוי בחלונות נגרמו לתובעים הוצאות יתר בגין הסקת הבית וקירור הבית, אינני פוסקת לתובעים פיצוי ברכיב זה.

יד. סוף דבר

41. נתבע 3 ישלם לתובעים את הסכומים כדלקמן:
א. 52,976₪ שהם 37,500₪ בתוספת מע"מ בסך 6,000₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 01.06.08 ועד למועד פסק הדין בסך 9,476₪.
ב. 7,500₪ פיצוי בגין עוגמת נפש.

42. בנוסף, ישלם נתבע 3 לתובעים שליש מהוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דין בסך 10,000₪.

המזכירות תמציא לב"כ הצדדים את פסק הדין.

ניתן היום, כ"ו אייר תשע"ב, 18 מאי 2012, בהעדר הצדדים.

11 מתוך 12


מעורבים
תובע: בת שבע גל
נתבע: הלל גלעדי
שופט :
עורכי דין: