ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוי נגד המוסד לביטוח לאומי :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 002084/07

בפני:

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

נציג ציבור (עובדים): מר גבעתי בן יוסף

נציג ציבור (מעבידים): מר דן מיבר

12/11/2008

בעניין:

לוי שושנה

התובעת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

מהלשכה המשפטית

הנתבע

פסק דין

1. התובעת סובלת מכאבים ומהגבלה בתנועות במרפק ידה הימנית (להלן: "הליקוי"), ולטענתה אלה נובעים מתנאי עבודתה כמזכירה בעבודות משרדיות שונות בגדרן הקלדה.

פניית התובעת להכיר בליקוי כנובע מתנאי עבודתה ולשלם לה דמי פגיעה נדחתה ע"י הנתבע, על בסיס הנימוק לפיו אין כל קשר סיבתי בין תנאי עבודתה של לבין הליקוי הנטען.

מכאן התביעה שבפנינו.

2. להלן העובדות הרלבנטיות, כפי שהונחו כתשתית בפני המומחה הרפואי שמונה על ידי בית הדין-

א. התובעת ילידת 1958, עובדת כמזכירת משאבי אנוש וכן מזכירת מפעל תעשייה צבאית מזה 30 שנה.

ב. התובעת עובדת 5 ימים בשבוע, 8 שעות ביום, מתוכן 60% בממוצע בהקלדות נתונים למחשב, כגון היעדרות, מחלה, חופשה, כוננויות, ריכוז שעות עבודה, פרמיות מקדמות, משכורת, פרטי רכב וביטוח רכב, דרגות וכן קליטת עובדים חדשים וכו'.

ג. התובעת מבצעת את פעולת ההקלדה בשתי הידיים ובהקלדה עיוורת, והיא תיארה זאת בהודעתה לחוקר כדלהלן: "ישנם שני שולחנות גדולים כאשר המחשב נמצא על השולחן משמאלי לכן כאשר אני עובדת בו אני מסתובבת עם הכסא שלי ומתיישבת מולו בקו ישר, שולחת את ידיי ומדפיסה ומקלידה. לציין, שאת שתי ידיי אינני מניחה על שום דבר, שום חפץ כלשהו כולל השולחן ועושה ההקלדה כששתי ידיי כאמור מקרבת את גופי ככל שניתן למחשב כדי להקל על המעמסה על ידיי כך כל השנים".

ד. במסגרת עבודתה, התובעת עוסקת בעוד דברים כגון: תיוק, מענה לטלפון ועוד.

3. לצורך קביעת הקשר הסיבתי – רפואי בין תנאי העבודה כפי שתוארו לבין הליקוי ממנו סובלת התובעת, מונה דר' קרב אבנר כמומחה רפואי מטעמו של בית הדין, אשר נתבקש להשיב על השאלות הבאות –

א. מהי המחלה שממנה סובלת התובעת במרפק ידה הימנית?

ב. האם היתה כאן פגיעה injury ?

ג. האם הפגיעה גרמה נזק?

ד. האם כל פגיעה ופגיעה, כמפורט בהחלטה, גרמה לתובעת לפגיעה זעירה injury שלא ניתן להבחין בה, ואפשר ליחס אותה לזמן מסוים?

ה. במקרה שכן – היתה הפגיעה הנ"ל – irreversible בעלת אופי בלתי הפיך, כך שבהצטרף אליה פגיעות זעירות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים?

ו. במידה והמצב הקיים נגרם גם בגין תהליך תחלואתי וגם בגין פגיעות זעירות בעלות אופי בלתי הפיך, האם השפיע מה שאירע בעבודה על הופעת המחלה ובאיזו מידה?

4. המומחה השיב בשלילה לשאלה האם השפיעו תנאי העבודה על הופעת המחלה, תוך שהשיב לשאלות כדלקמן -

"1. היא סובלת מאפיקונדיליסטיס לטרלית (תופעה המוכרת גם TENNIS ELBOW).

2. לא, מדובר במחלת מקצוע אלא בתחלואה.

6. במצב התחלואי לא גרמה העבודה בקלדנות לתופעה והעבודה לא גרמה להחמרה. יש לנ"ל שורה של בעיות בצוואר, בגב תחתון, היו לה תחושות נימול בחצי גוף ובמחצית פנים, קרינה של כאבים לידיים וכו' ולכן לא חסרה אצלה תחלואה במערכת הלוקומוטורית.".

5. לבקשת התובעת הופנתה למומחה שאלת ההבהרה הבאה -

בחוות דעתך הינך קובע בין היתר, כי קיימים בתובעת נתונים קליניים המראים על סיכון מיוחד שהיה בה לחלות במחלה או הליקוי ממנו היא סובלת אלמלא תנאי עבודתה.

הינך מתבקש, אם כן, לפרט את הנתונים הקליניים המוכחים במסמכים הרפואיים עליהם בססת את תשובתך שבחוות דעתך ביחס לתובעת?

6. המומחה השיב על השאלה הנ"ל כדלקמן -

"עברתי על תיקה הרפואי כפי שהעביר לי ביה"ד. מצאתי בו שורה ארוכה של תחלואים במערכת הלוקומוטורית כפי שפירטתי. בשאלות ביה"ד מצוין, ואני מצטט: " בחוות דעתך הינך קובע בין היתר כי קיימים בתובעת נתונים קליניים המראים על סיכון מיוחד שהיה בה לחלות במחלה או הליקוי ממנו היא סובלת אלמלא תנאי עבודתה". זהו פירוש לא נכון של מה שכתבתי. כשנתבקשתי להתייחס לעובדה האם התופעה של מרפק הטניס קשורה לעבודתה טענתי שמדובר בתחלואה כי איני סבור שהתנועות שמבצעת קלדנית הן מסוג התנועות שיגרמו למחלה או יחמירו מצב תחלואי קיים ולכן איני ממליץ על הכרה בתופעה אצלה כמחלת מקצוע.".

7. מטעם התובעת הוגשה הודעה בגדרה לא חלקה על האמור בחוות הדעת, אולם ביקשה כי בית הדין יבחן שוב את החומר הרלבנטי המצוי בתיק.

דיון והכרעה –

8. אין חולק כי התובעת עסקה בעבודה פיזית ומאומצת היכולה אולי להסב נזק במרפק ידה.

ברם עובדה זו אינה בהכרח מלמדת כי הליקוי ממנו סובלת התובעת הינו תוצאה של תנאי עבודתה – בשאלת קשר סיבתי זה מונה המומחה הרפואי.

אומנם, על פי הפסיקה, קביעת קיומו של קשר סיבתי בין הפגימה לבין הפגיעה הנטענת בעבודה או שלילת קיומו של קשר כאמור, הינה קביעה משפטית המושתתת על חומר הראיות.

יחד עם זאת, בית הדין מייחד משקל מיוחד לחוות דעת שמוגש על ידי מומחה הפועל מטעמו ולא מטעם אחד הצדדים והוא נוהג לייחס משקל רב לחוות הדעת של מומחה מטעם בית הדין וזאת מן הטעם שהאובייקטיביות של המומחה מטעם בית הדין גדולה יותר ומובטחת במידה מירבית מעצם העובדה, שאין הוא מעיד לבקשת צד ואין הוא מקבל שכרו מידי בעלי הדין. (דב"ע תשן/48-0 המוסד נגד עמירם פיאלקוב, פד"ע כב', 321, דב"ע לו/8-0 סימון דוידוביץ נגד המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ז', 374, עב"ל 411/9 דחבור בוטרוס נגד המוסד לביטוח לאומי, עבודה ארצי לב [1], 322).

במקום אחר נפסק כי, בית הדין יסמוך את ידו על חוות דעת המומחה ומסקנותיו ולא יסטה מהן, אלא אם קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן לעשות כן. (דב"ע נו/244-0 המוסד לביטוח לאומי נגד יצחק פרבר, לא פורסם).

ע"פ חוות דעתו של דר' קרב, התובעת סובלת מ"מאפיקונדיליטיס לטרלית", וכי המדובר בתהליך תחלואתי, שאינו קשור לתנאי עבודתה.

ועוד, סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 מגדיר "מחלת מקצוע" – כ"מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות לפי סעיף 85 והוא חלה בה, בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו...".

על פי הגדרה זו צריך שיהיה קשר סיבתי בין מחלת המבוטח לבין עבודתו.

אומנם פריט 26 שבחלק א לתוספת השניה של תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד – 1954 מתאר "דלקת של גידים ותיקיה או דלקת במקומות חיבור שרירים לעצמות, הכל בכף היד או במפרק" שעלולה אכן להיגרם על ידי תנועות חוזרות ונשנות.

ברם חזקה זו נסתרה על ידי המומחה שלדידו כאמור, "יש לנ"ל שורה של בעיות בצוואר, בגב תחתון, היו לה תחושות נימול בחצי גוף ובמחצית פנים, קרינה של כאבים לידיים וכו' ולכן לא חסרה אצלה תחלואה במערכת הלוקומוטורית", ולדעתו אין בתנועות "...שמבצעת קלדנית הן מסוג התנועות שיגרמו למחלה או יחמירו מצב תחלואי קיים..."

9. המסקנה העולה, מחוות דעת המומחה, שאין קשר סיבתי בין תנאי העבודה הנ"ל לליקוי ממנו סובלת התובעת במרפק ידה הימנית, אם כי מדובר בתהליך תחלואתי.

10. משכך, לא נותר אלא לדחות את התביעה שבפנינו.

בהתחשב בעובדה שמדובר בתובענה למימוש זכות מתחום הבטחון הסוציאלי – לא ינתן צו להוצאות.

11. לצדדים זכות ערעור על פסה"ד לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו.

ניתן היום י"ד בחשון, תשס"ט (12 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

___________________ ______________ _______________

ורד שפר, שופטת נציג ציבור (עובדים) נציג ציבור (מעבידים)

נשיאה