ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהושע שלוש נגד מדינת ישראל :

ע"פ 2636/12

המבקש בע"פ 2636/12:
יהושע שלוש

המבקש בע"פ 2707/12:
אברהם קלמרו

המשיבה:
מדינת ישראל

בשם המבקש בע"פ 2636/12: עו"ד קובי סודרי

בשם המבקש בע"פ 2707/12: עו"ד ליאור אפשטיין; עו"ד נדב גרוס

בבית המשפט העליון

החלטה

3. בגזר דינו של שלוש ציין בית משפט קמא לחומרה את העובדה שהוא לא מקבל אחריות על מעשיו והוא מנסה להתנער מפעילותו העבריינית, ומוסיף לטעון כי פעל כדין, כפי שעולה מתסקיר שירות המבחן. כן ציין בית משפט קמא את העובדה כי שלוש הורשע בעבר, לא אחת, בביצוע עבירות מסוג זה. עוד ציין בית משפט קמא לחומרה כי יש לזקוף לחובתו של שלוש חלק מהתמשכות ההליכים, שכן בשל היעדרויותיו התכופות מישיבות בית המשפט, בוטלו חלק מהדיונים שנקבעו, ובסופו של דבר הוחלט על הפרדת ההליכים בעניינו, מעניינם של יתר המבקשים. בנוסף, בית משפט קמא ציין שעל אף שמצבו הרפואי של שלוש אינו קל, וכפי שעולה מהתיעוד הרפואי, הוא סובל מסוכרת, מאי ספיקת כליות, מהשמנת יתר, מבעיות קשות בנשימה, ברגלו קיים שבר מרוסק שאינו ניתן לאיחוי, והוא מרותק לכיסא גלגלים לצמיתות, וזקוק לעזרת הזולת בכל פעולותיו, לא הוכח כי לא יוכל לקבל את הטיפול הרפואי הנדרש במסגרת שב"ס. בסופו של דבר, גזר את דינו של שלוש ל-36 חודשי מאסר בפועל, 24 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי בסך של 400,000 ₪.

4. בגזר הדין של קלמרו ציין בית משפט קמא לקולא את ההידרדרות שחלה במצבו האישי והמשפחתי, ואת קריסתו מהבחינה הכלכלית. יחד עם זאת, דחה בית משפט קמא את המלצת שירות המבחן בעניינו, לדחות את מתן גזר-הדין על-מנת לבחון את האפשרות לשלבו בתהליך טיפולי. צויין כי מעיון בתסקיר שירות המבחן על אודותיו, לא ניתן להתרשם שהוא מקבל אחריות מלאה על מעשיו, ומבין את מידת החומרה הטמונה בהם. בית משפט קמא השית על קלמרו את העונשים הבאים: 30 חודשי מאסר בפועל; 30 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי בסך של 250,000 ₪.

5. בשיקוליו לחומרה ביחס למבקשים ולשאר המורשעים בפרשה הדגיש בית משפט קמא את חומרתן של עבירות הזיוף והמרמה שבהן הורשעו, הכוללות מרמה כלפי ספקים במספר מדינות, כאשר הסיכוי לחשיפת העבריינים כמעט אפסי, וכשהערך הכספי של הטובין שהוצאו במרמה הוא בשיעור גבוה ביותר. בית משפט קמא ציין כי עבירות אלו גורמות נזק רב לקורבנות, וככל שמדובר בעבריינות מס, הרי שהפגיעה היא בכל אזרח ואזרח במדינה, הנדרש לשאת בעול כספי עודף, מלבד הנזק הנגרם לכלכלה ולמשק המדינה. לקולא ציין בית משפט קמא את חלוף הזמן ואת התמשכות ההליכים, מאז בוצעו העבירות ומאז הוגש כתב האישום, וציין כי דבר זה מצדיק הימנעות ממיצוי הדין עם המבקשים ועם שאר המורשעים.

6. המבקשים הגישו ערעור הן על הכרעת הדין, הן על גזר הדין של בית משפט קמא, ומכאן הבקשה שלפניי. לטענת בא כוחו של שלוש ישנם מספר טעמים המצדיקים את עיכוב ביצוע עונש המאסר שהושת על שלוש. הראשון והעיקרי שבהם הוא מצבו הרפואי הקשה, אשר אינו מאפשר לו לשהות במאסר, כך לדידו. בנוסף טוען בא כוחו כי אין חשש להימלטותו מן הדין, לנוכח מצבו הרפואי וכן לנוכח עובדת התייצבותו לדיונים השונים בעניינו בבית משפט קמא, וכן הוא סבור כי קיימים סיכויים טובים לקבלת הערעור בעניינו, אשר ייתר את עונש המאסר. לשיטתו, גם אם בית המשפט יסבור כי הוא לא מוצא לנכון להתערב בממצאי מהימנות שונים שנוגעים לחלקו של שלוש בשאלת השימוש במסמכים המזוייפים בצורה זו או אחרת, עדיין הוא לא יוכל להימנע מהתערבות בסוגיה הנוגעת להרשעה בעבירות של קבלת דבר במרמה, הנשללת בעיקר בגלל החסר הראייתי המהותי שהתבטא באי העדתם של ספקי הטובין השונים באישומים השונים. לדידו, בהעדר עדויותיהם או ראיות קבילות אחרות בעניינם, לא ניתן היה להוכיח שהם לא קיבלו את התמורה שהגיעה להם. כמו כן, בא כוחו של שלוש טוען כי ישנם טעמים להקלה משמעותית בעונש, ביניהם חלוף הזמן הרב מאז ביצוע העבירות.

7. לטענת בא כוחו של קלמרו, שגה בית משפט קמא בהרשיעו את קלמרו במגוון רחב של עבירות מס וכן בעבירות זיוף ומרמה, על אף שזיכה אותו מאשמה הנוגעת לתוכנית העבריינית, שמשמעותה היתה יצירה מראש של מכתב אשראי דוקומנטרי שנועד להכיל בתוכו מנגנון כשל כך שלא ישולם לעולם. כמו כן הוא טוען שלא נמצאה ראיה ישירה לחלקו של קלמרו במעשים הפליליים לשחרור הטובין במסגרת פעולות עברייניות. בנוסף טוען בא כוחו של קלמרו כי חלוף הזמן הניכר מעת ביצוע העבירות מצדיק הקלה משמעותית בעונש, ויש בכל אלה כדי להצדיק את עיכוב ביצוע עונש המאסר בפועל.

8. מנגד טוען בא כוח המשיבה כי סיכויי הערעור בעניין דנן הם נמוכים, מאחר והערעור כולו מתבסס על הכרעות עובדתיות של בית משפט קמא. לטענתו, הטענה המשפטית היחידה שנשמעה היא טענת קבילות הקלטת שבה הוקלט שלוש, אך לא הוסבר מדוע אינה קבילה. אשר לטענת העדרם של הספקים כעדי תביעה, טוען בא כוח המשיבה כי עדותם לא היתה הכרחית, מאחר והוכח שהסחורה שוחררה באמצעות מסמכים מזוייפים, ועל כך גם העיד הבנק. לפיכך, מאחר וסיכויי הערעור מהווים שיקול עיקרי בבחינת השאלה האם לעכב ביצועו של פסק דין של בית משפט קמא, לטענתו דין הבקשה להידחות. עוד הוא טוען כי מצבו הרפואי הקשה של שלוש עמד לנגד עיניו של בית משפט קמא, והוא התחשב בכך בגזר הדין, ולפיכך אין מקום לטענה לפיה העונש יקוצר באופן משמעותי.

9. על-פי הפסיקה יש לבחון מספר פרמטרים בבקשה לעיכוב ביצוע (ע"פ 111/99 שוורץ נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2) 241 (2000)). על המבקש את עיכוב ביצוע המאסר, לשכנע את בית-המשפט שבנסיבות המקרה, נסוג האינטרס הציבורי בביצוע מיידי של המאסר מפני האינטרסים הנוספים המעורבים. במסגרת הבקשה לעיכוב הביצוע על בית המשפט לבחון בין היתר את חומרת העבירה ונסיבותיה; תקופת המאסר; חשש מהימלטות מאימת הדין; טיב הערעור וסיכויי הצלחתו; עברו הפלילי של הנידון ונסיבותיו האישיות. על בית המשפט לאזן בין השיקולים ולבחון האם יש מקום לסטות מן הכלל שעונש המאסר יבוצע מיד לאחר מתן גזר הדין. בראייה זו, לאחר שעיינתי בבקשות שלפניי ושמעתי את טיעוני הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי דינן להידחות.

10. המבקשים הורשעו בשורה ארוכה של עבירות זיוף ומרמה והוטלו עליהם עונשי מאסר לתקופות שאינן קצרות במיוחד. בנוסף, נראה כי סיכויי הערעור להתקבל הם נמוכים, שכן מרבית נימוקיהם מתייחסים להכרעות עובדתיות של בית משפט קמא, ובאי כוחם של המבקשים לא הצביעו על טעמים משמעותיים שבעטיים עשוי בית משפט זה להתערב בעובדות ולקבל את הערעורים. נראה כי כפי שטוען בא כוח המשיבה, הטיעון המשפטי עליו נשען בא כוחו של שלוש הוא לעניין אי קבילות הקלטת. אולם, הוא לא הצביע על טעם ממשי שבגינו הקלטת לא קבילה. כמו כן, בא כוחו של שלוש לא הוכיח כי קיימת מניעה שהמבקש ירצה את עונשו במאסר, תוך שיסופקו לו האמצעים הרפואיים הנדרשים לו. אכן, מצבו הרפואי של שלוש קשה ומצער, אך עובדה זו לא מצדיקה הימנעות ממאסר. יתר על כן, בית משפט קמא התייחס מפורשות ובהרחבה לעובדה זו בגזר הדין, והפחית מעונשו של שלוש בעטייה. בנוסף, בית משפט שקל בגזר הדין לקולא גם את חלוף הזמן הניכר מעת ביצוע העבירות, וייחס לכך משקל בקביעת העונש.

11. אשר על כן, דינן של הבקשות לעיכוב ביצוע עונש המאסר להידחות. מפאת מצבו הרפואי של שלוש ונסיבותיהם האישיות של השניים, החלטתי לאפשר תקופת התארגנות נוספת לקראת תחילת ביצוע העונש. שלוש יפנה לאלתר לשב"ס על מנת להתחיל בתהליך המיון לפני כליאתו. שלוש וקלמרו יתייצבו לריצוי עונש המאסר במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ביום 3.6.2012 עד השעה 09:00.

12. כאמור בהחלטה בעניינו של מערער אחר באותה פרשה (ע"פ 2542/12), בהתחשב עם אורך תקופת המאסר שנגזר עליו, יקבע הערעור לדיון עד סוף חודש פברואר 2013.

ניתנה היום, כ"ו באייר תשע"ב (18.5.2012).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: יהושע שלוש
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: